'Uit de armoedetoets van de KU Leuven blijkt onmiskenbaar dat het nieuwe Vlaamse systeem van kinderbijslag effectief het armoederisico helpt terugdringen,' zo kondigde Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) energiek aan in een filmpje op sociale media. Die stelling werd meteen genuanceerd door Bea Cantillon en Wim Van Lancker, respectievelijk directeur en postdoctoraal onderzoeker bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (CSB) aan de Universiteit Antwerpen. Zij hadden zes maanden geleden al het nieuwe kinderbijslagsysteem onderworpen aan een wetenschappelijke toets. Daaruit bleek dat de kinderarmoede niet significant zou dalen. Vooral de gezinnen met één kind zouden erin vooruitgaan, veel sterker dan gezinnen met twee kinderen of drie of meer. De Vlaamse regering pareerde de kritiek toen door een nieuwe armoedetoets te bestellen en de belofte haar beleid bij te sturen indien daaruit opnieuw zou blijken dat de effecten onvoldoende waren. 'De collega's van de KUL komen tot zeer vergelijkbare resultaten,' zegt Van Lancker. De hoerastemming van Vandeurzen is dan ook licht verbazend, vindt hij. Hij wijst er fijntjes op dat Vandeurzen zijn beleid al aanpaste na het rapport van het CSB: 'Of er een causaal verband is weet ik niet, maar het is een feit dat de collega's van de KUL nu een grotere effectiviteit kunnen meten.'
...