Het Antwerpse parket klopte voor SAMEN aan bij onder meer verschillende Vlaamse kabinetten omdat het minder een eiland wil zijn bij de aanpak van (jongeren)criminaliteit. "Een samenlevingsprobleem zoals veiligheid los je niet alleen op door naar parket en politie te kijken, zoals de voorbije jaren te veel gebeurd is", vindt Antwerps procureur des Konings Franky De Keyzer. "We willen nu vanuit verschillende hoeken gaan samenzitten om snel maatwerk te leveren en expertise te delen. We zullen pas tevreden zijn als we een echt effect in de buurt zien: als Mechelen-Noord leefbaarder wordt en de recidivecijfers er dalen." SAMEN moet er vooral voor zorgen dat de verschillende partners rond preventie, welzijn en justitie niet meer na mekaar in actie schieten, maar tegelijkertijd en in overleg. "We gaan de verschillende partners rond een casusoverleg samenbrengen en alle puzzelstukken rond een delinquente jongere samenleggen", zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). "Vaak duurt het nu nog een jaar voor een jonge delinquent een reactie krijgt vanuit het justitiële apparaat en die reactie staat dan ook nog te vaak wat los van de informatie die het brede preventieve en welzijnsveld kan aanleveren om beter te reageren. Sanctioneren is niet altijd voldoende, veel belangrijker nog is dat we de jongere uit het criminele milieu bevrijden en weer op het rechte pad brengen." Concreet komen er ook meer justitieassistenten voor begeleiding op maat van dader én slachtoffer en specifieke SAMEN-magistraten die via video-overleg met de politie snel beslissingen kunnen nemen. (Belga)

Het Antwerpse parket klopte voor SAMEN aan bij onder meer verschillende Vlaamse kabinetten omdat het minder een eiland wil zijn bij de aanpak van (jongeren)criminaliteit. "Een samenlevingsprobleem zoals veiligheid los je niet alleen op door naar parket en politie te kijken, zoals de voorbije jaren te veel gebeurd is", vindt Antwerps procureur des Konings Franky De Keyzer. "We willen nu vanuit verschillende hoeken gaan samenzitten om snel maatwerk te leveren en expertise te delen. We zullen pas tevreden zijn als we een echt effect in de buurt zien: als Mechelen-Noord leefbaarder wordt en de recidivecijfers er dalen." SAMEN moet er vooral voor zorgen dat de verschillende partners rond preventie, welzijn en justitie niet meer na mekaar in actie schieten, maar tegelijkertijd en in overleg. "We gaan de verschillende partners rond een casusoverleg samenbrengen en alle puzzelstukken rond een delinquente jongere samenleggen", zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). "Vaak duurt het nu nog een jaar voor een jonge delinquent een reactie krijgt vanuit het justitiële apparaat en die reactie staat dan ook nog te vaak wat los van de informatie die het brede preventieve en welzijnsveld kan aanleveren om beter te reageren. Sanctioneren is niet altijd voldoende, veel belangrijker nog is dat we de jongere uit het criminele milieu bevrijden en weer op het rechte pad brengen." Concreet komen er ook meer justitieassistenten voor begeleiding op maat van dader én slachtoffer en specifieke SAMEN-magistraten die via video-overleg met de politie snel beslissingen kunnen nemen. (Belga)