Het project "Humanitaire Corridor" voorziet in de identificatie van vluchtelingen uit brandhaarden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië, die in aanmerking komen voor internationale bescherming in België door hun kwetsbaar profiel (vrouwen, gezinnen met kinderen, zieken, ouderen, ?). Ook het behoren tot een bedreigde minderheidsgroep en eventuele banden met België kunnen een bijkomend criterium vormen. De mensen worden meermaals geïnterviewd en ze worden door veiligheidsdiensten gescreend. Bij gunstige beoordeling komen deze mensen met een humanitair visum en per vliegtuig veilig, legaal, en begeleid naar ons land. Voor deze begunstigden is de operatie volledig gratis, de kosten worden gedragen door de betrokken organisaties. In België dienen ze vervolgens asiel aan te vragen. Tijdens de procedure zijn ze niet ten laste van de overheid, maar wordt hun opvang, huisvesting en begeleiding georganiseerd door de geloofsgemeenschappen. Na de toekenning van de internationale bescherming blijft de opvang en begeleiding lopen voor in totaal minstens één jaar, met bijzondere aandacht voor het integratietraject van de betrokkenen. In de periode 2017-2018 werd al eens een dergelijke Humanitaire Corridor opgezet, waardoor 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen naar ons land kwamen. Ze werden opgevangen en bij hun integratie begeleid door de geloofsgemeenschappen. Net als toen speelt ook nu de godsdienstige overtuiging van de vluchtelingen geen rol. (Belga)

Het project "Humanitaire Corridor" voorziet in de identificatie van vluchtelingen uit brandhaarden in het Midden-Oosten, Afrika en Azië, die in aanmerking komen voor internationale bescherming in België door hun kwetsbaar profiel (vrouwen, gezinnen met kinderen, zieken, ouderen, ?). Ook het behoren tot een bedreigde minderheidsgroep en eventuele banden met België kunnen een bijkomend criterium vormen. De mensen worden meermaals geïnterviewd en ze worden door veiligheidsdiensten gescreend. Bij gunstige beoordeling komen deze mensen met een humanitair visum en per vliegtuig veilig, legaal, en begeleid naar ons land. Voor deze begunstigden is de operatie volledig gratis, de kosten worden gedragen door de betrokken organisaties. In België dienen ze vervolgens asiel aan te vragen. Tijdens de procedure zijn ze niet ten laste van de overheid, maar wordt hun opvang, huisvesting en begeleiding georganiseerd door de geloofsgemeenschappen. Na de toekenning van de internationale bescherming blijft de opvang en begeleiding lopen voor in totaal minstens één jaar, met bijzondere aandacht voor het integratietraject van de betrokkenen. In de periode 2017-2018 werd al eens een dergelijke Humanitaire Corridor opgezet, waardoor 150 kwetsbare Syrische vluchtelingen naar ons land kwamen. Ze werden opgevangen en bij hun integratie begeleid door de geloofsgemeenschappen. Net als toen speelt ook nu de godsdienstige overtuiging van de vluchtelingen geen rol. (Belga)