De Kamercommissie Binnenlandse Zaken organiseerde al hoorzittingen met de Dienst Vreemdelingenzaken, migratiecentrum Myria en voormalig N-VA-staatssecretaris Theo Francken. Maar volgens SP.A en Groen/Ecolo is nog niet alles blootgelegd. Over het netwerk in Mechelen rond tussenpersoon Melikan Kucam is al veel duidelijk, maar over wat zich precies in Aalst afspeelde is veel minder geweten, zei Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt.

De groenen vragen nu dat N-VA-lid Konstantin Al Chamas, de spreekbuis voor de oosterse christenen in Aalst, en Aalsters N-VA-schepen Karim Van Overmeire, ook uitgenodigd worden. Ecolo/Groen wil ook graag de European Syriac Union horen. Die organisatie stuurde eind vorig jaar nog een brief rond waarin ze zegt dat ze al eerder aan de alarmbel trok over mogelijk gesjoemel met humanitaire visa.

SP.A-parlementslid Monica De Coninck voegde daar nog de vzw Gave Veste en een vertegenwoordiger van de Syrische christenen aan toe. N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote verzette zich tegen die vraag. 'Deze commissie heeft zich bij de ondervraging van Theo Francken als een onderzoekscommissie getoond en wil nu op dat elan verdergaan. Men doet maar, maar ik wijs erop dat men hier op kousenvoeten een onderzoekscommissie wil organiseren terwijl daar geen goedkeuring voor was in plenaire.'

Partijgenote Sarah Smeyers sloot zich daarbij aan. 'Ik heb de indruk dat men dat hier blijft rekken en verdachtmakingen wil organiseren. Het inzicht in de praktijk van de humanitaire visa hebben we nu wel bereikt. Ik denk dat we nu ofwel naar een onderzoekscommissie moeten gaan, ofwel vertrouwen stellen in het gerecht.'

Groen/Ecolo en SP.A kregen wel de steun van Open VLD- en CD&V-fractieleiders Patrick Dewael en Servais Verherstraeten. Ook cdH'er Georges Dallemagne toonde zich voorstander van extra hoorzittingen. Bij de stemming onthield de N-VA-fractie uiteindelijk. Sowieso zijn Van Overmeire en co niet verplicht om op de uitnodiging in te gaan, benadrukte Commissievoorzitter Brecht Vermeulen. En als ze komen, zijn ze ook niet verplicht om op de vragen te antwoorden.

De hoorzittingen zijn in gang gezet in de nasleep van het gerechtelijk onderzoek naar de Mechelse N-VA'er Melikan Kucam. Hij zou grof geld verdiend hebben aan de uitgifte van humanitaire visa aan oosterse christenen. Kucam trad op als een tussenpersoon voor het kabinet van Theo Francken, toen nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het kabinet-Francken werkte met een zestiental tussenpersonen, via zeven verschillende netwerken die vaak aanleunden bij christelijk geïnspireerde organisaties.

Enkel bij Melikan Kucam zijn aanwijzingen van mogelijk gesjoemel. In Aalst klopte Konstantin Al Chammas aan bij schepen Karim Van Overmeire om in contact te komen met het kabinet-Francken, maar Van Overmeire benadrukte dat hij niets te maken had met de selectie van de mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum.

Ook minister van Asiel en Migratie Maggie De Block kwam woensdagmiddag aan het woord in de Kamercommissie. De Block, opvolger van Theo Francken, vroeg een administratief onderzoek naar de affaire. Dat onderzoek zou normaal gezien volgende week afgerond moeten zijn, zei ze. Veel details kon ze woensdag nog niet meegeven, maar De Block wist wel al te zeggen dat de lijsten die vanuit het kabinet-Francken naar de diplomatieke post in Libanon werden overgemaakt, met daarop de namen van mensen die recht hadden op een humanitair visum en die Kucam had aangedragen, niet onder gesloten enveloppe maar gewoon via mail zijn verstuurd. De handtekening van de staatssecretaris ontbreekt daarop, zei ze, in tegenstelling tot de normale procedure in het kader van hervestiging.

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken organiseerde al hoorzittingen met de Dienst Vreemdelingenzaken, migratiecentrum Myria en voormalig N-VA-staatssecretaris Theo Francken. Maar volgens SP.A en Groen/Ecolo is nog niet alles blootgelegd. Over het netwerk in Mechelen rond tussenpersoon Melikan Kucam is al veel duidelijk, maar over wat zich precies in Aalst afspeelde is veel minder geweten, zei Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. De groenen vragen nu dat N-VA-lid Konstantin Al Chamas, de spreekbuis voor de oosterse christenen in Aalst, en Aalsters N-VA-schepen Karim Van Overmeire, ook uitgenodigd worden. Ecolo/Groen wil ook graag de European Syriac Union horen. Die organisatie stuurde eind vorig jaar nog een brief rond waarin ze zegt dat ze al eerder aan de alarmbel trok over mogelijk gesjoemel met humanitaire visa. SP.A-parlementslid Monica De Coninck voegde daar nog de vzw Gave Veste en een vertegenwoordiger van de Syrische christenen aan toe. N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote verzette zich tegen die vraag. 'Deze commissie heeft zich bij de ondervraging van Theo Francken als een onderzoekscommissie getoond en wil nu op dat elan verdergaan. Men doet maar, maar ik wijs erop dat men hier op kousenvoeten een onderzoekscommissie wil organiseren terwijl daar geen goedkeuring voor was in plenaire.' Partijgenote Sarah Smeyers sloot zich daarbij aan. 'Ik heb de indruk dat men dat hier blijft rekken en verdachtmakingen wil organiseren. Het inzicht in de praktijk van de humanitaire visa hebben we nu wel bereikt. Ik denk dat we nu ofwel naar een onderzoekscommissie moeten gaan, ofwel vertrouwen stellen in het gerecht.' Groen/Ecolo en SP.A kregen wel de steun van Open VLD- en CD&V-fractieleiders Patrick Dewael en Servais Verherstraeten. Ook cdH'er Georges Dallemagne toonde zich voorstander van extra hoorzittingen. Bij de stemming onthield de N-VA-fractie uiteindelijk. Sowieso zijn Van Overmeire en co niet verplicht om op de uitnodiging in te gaan, benadrukte Commissievoorzitter Brecht Vermeulen. En als ze komen, zijn ze ook niet verplicht om op de vragen te antwoorden. De hoorzittingen zijn in gang gezet in de nasleep van het gerechtelijk onderzoek naar de Mechelse N-VA'er Melikan Kucam. Hij zou grof geld verdiend hebben aan de uitgifte van humanitaire visa aan oosterse christenen. Kucam trad op als een tussenpersoon voor het kabinet van Theo Francken, toen nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het kabinet-Francken werkte met een zestiental tussenpersonen, via zeven verschillende netwerken die vaak aanleunden bij christelijk geïnspireerde organisaties. Enkel bij Melikan Kucam zijn aanwijzingen van mogelijk gesjoemel. In Aalst klopte Konstantin Al Chammas aan bij schepen Karim Van Overmeire om in contact te komen met het kabinet-Francken, maar Van Overmeire benadrukte dat hij niets te maken had met de selectie van de mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum.Ook minister van Asiel en Migratie Maggie De Block kwam woensdagmiddag aan het woord in de Kamercommissie. De Block, opvolger van Theo Francken, vroeg een administratief onderzoek naar de affaire. Dat onderzoek zou normaal gezien volgende week afgerond moeten zijn, zei ze. Veel details kon ze woensdag nog niet meegeven, maar De Block wist wel al te zeggen dat de lijsten die vanuit het kabinet-Francken naar de diplomatieke post in Libanon werden overgemaakt, met daarop de namen van mensen die recht hadden op een humanitair visum en die Kucam had aangedragen, niet onder gesloten enveloppe maar gewoon via mail zijn verstuurd. De handtekening van de staatssecretaris ontbreekt daarop, zei ze, in tegenstelling tot de normale procedure in het kader van hervestiging.