"Het is schandalig wat de overheid met ons doet. Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect voor het penitentiair personeel", foetert Gino Hoppe (ACOD). Op 21 mei wordt opnieuw overlegd en als de bonden dan "niets concreets" krijgen, zal in alle Belgische gevangenissen worden gestaakt. Hoppe schuift "begin juni" naar voor. Zijn ACV-collega Luc Neirynck betreurt dat dinsdag op het overleg "alleen ontwijkende en ontoereikende antwoorden" gegeven werden op de vragen over de aanwervingsproblematiek. "Het personeelsplan voor 2013 is nog niet goedgekeurd. Dit is een problematiek die wij, vakorganisaties, reeds geruime tijd aankaarten. Zeker in het vooruitzicht van de opening van nieuwe gevangenissen." Volgens Neirynck, maar ook volgens Hoppe, zullen de instellingen van Marche en Beveren er niet in slagen op respectievelijk 1 juli en op 1 november de deuren te openen."Een spijtige zaak gezien de huidige situatie van overbevolking in de Belgische gevangenissen", aldus Neirynck. De ACV'er betreurt ook dat de bonden de gevraagde ziektecijfers, die in kaart zouden moeten brengen hoeveel arbeidsongevallen het gevolg zijn van agressie, nog steeds niet doorgestuurd kregen. "Ook op ons eisenkohier, dat al in september 2011 werd ingediend, werd opnieuw niet ingegaan." Neirynck vraagt dat minister van Justitie Annemie Turtelboom persoonlijk tussenkomt om het "totale misprijzen voor het sociale overleg" recht te zetten. (Belga)

"Het is schandalig wat de overheid met ons doet. Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect voor het penitentiair personeel", foetert Gino Hoppe (ACOD). Op 21 mei wordt opnieuw overlegd en als de bonden dan "niets concreets" krijgen, zal in alle Belgische gevangenissen worden gestaakt. Hoppe schuift "begin juni" naar voor. Zijn ACV-collega Luc Neirynck betreurt dat dinsdag op het overleg "alleen ontwijkende en ontoereikende antwoorden" gegeven werden op de vragen over de aanwervingsproblematiek. "Het personeelsplan voor 2013 is nog niet goedgekeurd. Dit is een problematiek die wij, vakorganisaties, reeds geruime tijd aankaarten. Zeker in het vooruitzicht van de opening van nieuwe gevangenissen." Volgens Neirynck, maar ook volgens Hoppe, zullen de instellingen van Marche en Beveren er niet in slagen op respectievelijk 1 juli en op 1 november de deuren te openen."Een spijtige zaak gezien de huidige situatie van overbevolking in de Belgische gevangenissen", aldus Neirynck. De ACV'er betreurt ook dat de bonden de gevraagde ziektecijfers, die in kaart zouden moeten brengen hoeveel arbeidsongevallen het gevolg zijn van agressie, nog steeds niet doorgestuurd kregen. "Ook op ons eisenkohier, dat al in september 2011 werd ingediend, werd opnieuw niet ingegaan." Neirynck vraagt dat minister van Justitie Annemie Turtelboom persoonlijk tussenkomt om het "totale misprijzen voor het sociale overleg" recht te zetten. (Belga)