Dat Dendermonde een nieuwe gevangenis wil, lijkt logisch. De oude is versleten, tot vreugde van nogal wat gevangenen die de voorbije jaren voor het einde van hun straf een niet geplande uitweg naar buiten vonden.

Nu zijn er plannen voor een gloednieuwe instelling. Men zou verwachten dat die zou worden gebouwd op het terrein van een leegstaande rijkswachtkazerne langs de bestaande gevangenis, of op een braakliggend terrein langs een industriegebied en grote weg (de N-41), zoals het studiebureau Grontmij-Belgroma in 2004 (!) had voorgesteld. Maar op aandringen van vooral het Oost-Vlaamse provinciebestuur werd gekozen voor de locatie van het Oud Klooster. Die ligt vrijwel onbereikbaar als een groene vinger langs een van de meest ecologisch waardevolle gebieden van de regio. Voor de ontsluiting ervan zou een nieuwe lange weg moeten worden aangelegd.

Buurtbewoners verenigden zich in actiecomités en trokken met hun bezwaren naar de Raad van State. Ze kregen gelijk, en de plannen werden aangepast. Tot ieders verbazing bleven de autoriteiten echter vasthouden aan dezelfde locatie. De actiecomités blijven vasthouden aan hun strategie en trokken opnieuw naar de Raad van State. Ze vragen opnieuw de schorsing en vernietiging van het plan.

Zeldzame vogels
'We begrijpen het niet', zegt emeritus hoogleraar Elmar Robbrecht van de Nationale Plantentuin. 'De bouw van de gevangenis op de locatie van het Oud Klooster zou definitief een natuurlijke verbinding tussen twee ecologisch belangrijke assen in de regio onmogelijk maken, namelijk de vallei van de Dender en de Scheldevallei. De hoofddoelstelling van het Vlaams Ecologisch Netwerk is nochtans belangrijke natuurgebieden met elkaar te verbinden om een meerwaarde te creëren. Als de gevangenis er zou komen, dan zou zo'n corridor nergens breder dan een beek kunnen worden. Dat is te weinig. In de waterrijke stukken die in het gedrang zouden komen, worden bijvoorbeeld veel vogels gezien, waaronder zeldzaamheden als de wilde zwaan, de krooneend en de purperreiger.'

De actiecomités krijgen het verwijt dat ze niet bereid zijn tot overleg. Maar dat ontkennen ze. 'We willen wel overleggen,' zegt Robbrecht, 'maar niet als we al op voorhand te horen krijgen dat er over alles kan worden gepraat behalve de locatie.' Het is de actiecomités na al die jaren nog altijd niet duidelijk waarom er obstinaat aan de locatie Oud Klooster wordt vastgehouden voor de nieuwe gevangenis.

Dirk Draulans

Dat Dendermonde een nieuwe gevangenis wil, lijkt logisch. De oude is versleten, tot vreugde van nogal wat gevangenen die de voorbije jaren voor het einde van hun straf een niet geplande uitweg naar buiten vonden. Nu zijn er plannen voor een gloednieuwe instelling. Men zou verwachten dat die zou worden gebouwd op het terrein van een leegstaande rijkswachtkazerne langs de bestaande gevangenis, of op een braakliggend terrein langs een industriegebied en grote weg (de N-41), zoals het studiebureau Grontmij-Belgroma in 2004 (!) had voorgesteld. Maar op aandringen van vooral het Oost-Vlaamse provinciebestuur werd gekozen voor de locatie van het Oud Klooster. Die ligt vrijwel onbereikbaar als een groene vinger langs een van de meest ecologisch waardevolle gebieden van de regio. Voor de ontsluiting ervan zou een nieuwe lange weg moeten worden aangelegd. Buurtbewoners verenigden zich in actiecomités en trokken met hun bezwaren naar de Raad van State. Ze kregen gelijk, en de plannen werden aangepast. Tot ieders verbazing bleven de autoriteiten echter vasthouden aan dezelfde locatie. De actiecomités blijven vasthouden aan hun strategie en trokken opnieuw naar de Raad van State. Ze vragen opnieuw de schorsing en vernietiging van het plan. Zeldzame vogels 'We begrijpen het niet', zegt emeritus hoogleraar Elmar Robbrecht van de Nationale Plantentuin. 'De bouw van de gevangenis op de locatie van het Oud Klooster zou definitief een natuurlijke verbinding tussen twee ecologisch belangrijke assen in de regio onmogelijk maken, namelijk de vallei van de Dender en de Scheldevallei. De hoofddoelstelling van het Vlaams Ecologisch Netwerk is nochtans belangrijke natuurgebieden met elkaar te verbinden om een meerwaarde te creëren. Als de gevangenis er zou komen, dan zou zo'n corridor nergens breder dan een beek kunnen worden. Dat is te weinig. In de waterrijke stukken die in het gedrang zouden komen, worden bijvoorbeeld veel vogels gezien, waaronder zeldzaamheden als de wilde zwaan, de krooneend en de purperreiger.' De actiecomités krijgen het verwijt dat ze niet bereid zijn tot overleg. Maar dat ontkennen ze. 'We willen wel overleggen,' zegt Robbrecht, 'maar niet als we al op voorhand te horen krijgen dat er over alles kan worden gepraat behalve de locatie.' Het is de actiecomités na al die jaren nog altijd niet duidelijk waarom er obstinaat aan de locatie Oud Klooster wordt vastgehouden voor de nieuwe gevangenis. Dirk Draulans