Bedoeling van het ontwerp van decreet is om het om het verschil in berekeningswijze van lestijden tussen kleuteronderwijs en lager onderwijs weg te werken. De omkadering in het kleuteronderwijs wordt met 8,8 procent verhoogd. Dat betekent dat kleuterscholen per twintig leerlingen een leerkracht kunnen inzetten, met kleinere klasjes als resultaat. Ook het lager onderwijs ziet de omkadering met 1,7 procent verhogen. 1.867 van de 2.225 scholen krijgen extra lestijden. Donderdag werd het ontwerp nog geamendeerd om de benadeling van kleine dorpsscholen ongedaan te maken. Zij krijgen een iets andere berekeningswijze, zodat ze niet in hun voortebestaan worden bedreigd. Oppositiepartij Open Vld schaart zich achter het decreet, maar wijst op het lerarentekort. Als de nieuwe posities niet kunnen worden ingevuld is het extra budget immers een maat voor niets. Volgens Marleen Vanderpoorten moet worden ingezet op een betere lerarenopleiding en de verhoging van de aantrekkelijkheid van het beroep. Groen kaart nog een ander probleem aan: het tekort aan lokalen in de Vlaamse scholen. "Er zijn gewoon te weinig geschikte klaslokalen", zegt parlementslid Elisabeth Meuleman. "Zonder een geschikte ruimte kan je een grote groep kleuters niet opsplitsen." Binnen twee weken wordt het decreet behandeld in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. (KAV)

Bedoeling van het ontwerp van decreet is om het om het verschil in berekeningswijze van lestijden tussen kleuteronderwijs en lager onderwijs weg te werken. De omkadering in het kleuteronderwijs wordt met 8,8 procent verhoogd. Dat betekent dat kleuterscholen per twintig leerlingen een leerkracht kunnen inzetten, met kleinere klasjes als resultaat. Ook het lager onderwijs ziet de omkadering met 1,7 procent verhogen. 1.867 van de 2.225 scholen krijgen extra lestijden. Donderdag werd het ontwerp nog geamendeerd om de benadeling van kleine dorpsscholen ongedaan te maken. Zij krijgen een iets andere berekeningswijze, zodat ze niet in hun voortebestaan worden bedreigd. Oppositiepartij Open Vld schaart zich achter het decreet, maar wijst op het lerarentekort. Als de nieuwe posities niet kunnen worden ingevuld is het extra budget immers een maat voor niets. Volgens Marleen Vanderpoorten moet worden ingezet op een betere lerarenopleiding en de verhoging van de aantrekkelijkheid van het beroep. Groen kaart nog een ander probleem aan: het tekort aan lokalen in de Vlaamse scholen. "Er zijn gewoon te weinig geschikte klaslokalen", zegt parlementslid Elisabeth Meuleman. "Zonder een geschikte ruimte kan je een grote groep kleuters niet opsplitsen." Binnen twee weken wordt het decreet behandeld in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. (KAV)