De vergrijzing in ons land is volop aan de gang. Waar ons land per gepensioneerde nu nog zo'n 2,5 actieven telt, zullen dat er in 2040 slechts 1,5 meer zijn, waarschuwde minister Laruelle. De financiële houdbaarheid van het Belgische pensioensysteem komt daardoor zwaar onder druk. "De analyses kennen we", benadrukte De Croo. Van de experten wordt dan ook geen zoveelste doorlichting verwacht, maar wel een reeks zeer concrete scenario's om in te grijpen. Liefst tegen het voorjaar van 2014, zodat de volgende regering er meteen op kan voortbouwen. De sociale partners worden echter niet buitenspel gezet, onderstreepte de pensioenminister voorts. "Na de academische consensus zal het immers aan de politieke en economische wereld zijn om een maatschappelijke consensus te bouwen. Er komt dus nog een zeer ruime discussie met de sociale partners en andere belanghebbenden", klonk het. Langer werken lijkt in elk geval onvermijdelijk. "Er zijn al maatregelen in die zin getroffen en er zullen er nog komen die in het verlengde liggen daarvan", verwoordde De Croo het voorzichtig. "Maar met deze oefening willen we net verder gaan. Dus ook kijken hoe we het werkbaar kunnen houden voor mensen, welke sociale veranderingen nodig zijn." (Belga)

De vergrijzing in ons land is volop aan de gang. Waar ons land per gepensioneerde nu nog zo'n 2,5 actieven telt, zullen dat er in 2040 slechts 1,5 meer zijn, waarschuwde minister Laruelle. De financiële houdbaarheid van het Belgische pensioensysteem komt daardoor zwaar onder druk. "De analyses kennen we", benadrukte De Croo. Van de experten wordt dan ook geen zoveelste doorlichting verwacht, maar wel een reeks zeer concrete scenario's om in te grijpen. Liefst tegen het voorjaar van 2014, zodat de volgende regering er meteen op kan voortbouwen. De sociale partners worden echter niet buitenspel gezet, onderstreepte de pensioenminister voorts. "Na de academische consensus zal het immers aan de politieke en economische wereld zijn om een maatschappelijke consensus te bouwen. Er komt dus nog een zeer ruime discussie met de sociale partners en andere belanghebbenden", klonk het. Langer werken lijkt in elk geval onvermijdelijk. "Er zijn al maatregelen in die zin getroffen en er zullen er nog komen die in het verlengde liggen daarvan", verwoordde De Croo het voorzichtig. "Maar met deze oefening willen we net verder gaan. Dus ook kijken hoe we het werkbaar kunnen houden voor mensen, welke sociale veranderingen nodig zijn." (Belga)