Gisterenavond werden ook al toxische stoffen gemeten in enkele woningen in de straten Scheldedreef, Scheldekaai en Aard. Daardoor konden 150 bewoners nog niet terug naar huis. Van de 300 bewoners die wel terug thuis de nacht konden doorbrengen, wordt een deel momenteel toch opnieuw geëvacueerd. Het gaat ondermeer om bewoners van de Warandelaan en de 18 augustuslaan, zegt gouverneur Briers. In Wichelen vindt vandaag een nieuwe coördinatievergadering plaats op het crisiscentrum. Uit metingen bleek dat er toch nog acrylonitril in de riolering aanwezig is. "Dinsdag om 7 uur zijn er hoge concentraties toxische stof gemeten aan een riooldeksel op de hoek van de Achttien Augustuslaan en de Warandelaan. Er is een nieuwe evacuatie gestart van zodra duidelijk was dat een evacuatie geen extra gevaar opleverde voor de betrokkenen. Momenteel wordt onderzocht hoe de stof op die plaats is terechtgekomen. Vermoedelijk is er een verband met een oud rioleringsstelsel. De riolering wordt afgedamd om verdere verspreiding te vermijden", meldt het gemeentebestuur van Wetteren. De bewoners worden opnieuw opgevangen in de school Mariagaard in Wetteren. (Belga)

Gisterenavond werden ook al toxische stoffen gemeten in enkele woningen in de straten Scheldedreef, Scheldekaai en Aard. Daardoor konden 150 bewoners nog niet terug naar huis. Van de 300 bewoners die wel terug thuis de nacht konden doorbrengen, wordt een deel momenteel toch opnieuw geëvacueerd. Het gaat ondermeer om bewoners van de Warandelaan en de 18 augustuslaan, zegt gouverneur Briers. In Wichelen vindt vandaag een nieuwe coördinatievergadering plaats op het crisiscentrum. Uit metingen bleek dat er toch nog acrylonitril in de riolering aanwezig is. "Dinsdag om 7 uur zijn er hoge concentraties toxische stof gemeten aan een riooldeksel op de hoek van de Achttien Augustuslaan en de Warandelaan. Er is een nieuwe evacuatie gestart van zodra duidelijk was dat een evacuatie geen extra gevaar opleverde voor de betrokkenen. Momenteel wordt onderzocht hoe de stof op die plaats is terechtgekomen. Vermoedelijk is er een verband met een oud rioleringsstelsel. De riolering wordt afgedamd om verdere verspreiding te vermijden", meldt het gemeentebestuur van Wetteren. De bewoners worden opnieuw opgevangen in de school Mariagaard in Wetteren. (Belga)