De Europese onderhandelaars raakten het eens over een herziening van de richtlijn over audiovisuele mediadiensten. De herziening moet zorgen voor een meer gelijk speelveld tussen traditionele media en videoplatformen, die ook bepaalde regels rond reclame of product placement, de blootstelling aan geweld en haatboodschappen en de bescherming van minderjarigen moeten respecteren. Om de culturele diversiteit van de Europese audiovisuele sector te ondersteunen, is bepaald dat 30 procent van het aanbod van Europese makelij moet zijn. Dat geldt niet enkel voor de traditionele media, maar ook voor aanbieders op aanvraag zoals Netflix. Ook kunnen de lidstaten alle aanbieders van audiovisuele content verplichten om in lokale producties te investeren. Minister Gatz werkt al aan zo'n decreetswijziging die ervoor moet zorgen dat ook Netflix of Amazon een bijdrage leveren aan Vlaamse programma's, net zoals Proximus en Telenet dat nu al doen. Gatz is dan ook tevreden met het resultaat. "De richtlijn zal ons medialandschap beter wapenen voor de toekomst. We zullen meer en beter kunnen investeren in eigen producties, waarin we erg sterk staan en waar Vlaamse kijkers van houden. En in de concurrentieslag met buitenlandse giganten krijgen onze omroepen een betere bescherming", meent de Open Vld-minister. Het akkoord moet nog formeel bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Verwacht wordt dat het halfrond in september het licht op groen zal zetten. Nadien krijgen de lidstaten nog twee jaar tijd om de regelgeving om te zetten in nationale wetgeving. (Belga)

De Europese onderhandelaars raakten het eens over een herziening van de richtlijn over audiovisuele mediadiensten. De herziening moet zorgen voor een meer gelijk speelveld tussen traditionele media en videoplatformen, die ook bepaalde regels rond reclame of product placement, de blootstelling aan geweld en haatboodschappen en de bescherming van minderjarigen moeten respecteren. Om de culturele diversiteit van de Europese audiovisuele sector te ondersteunen, is bepaald dat 30 procent van het aanbod van Europese makelij moet zijn. Dat geldt niet enkel voor de traditionele media, maar ook voor aanbieders op aanvraag zoals Netflix. Ook kunnen de lidstaten alle aanbieders van audiovisuele content verplichten om in lokale producties te investeren. Minister Gatz werkt al aan zo'n decreetswijziging die ervoor moet zorgen dat ook Netflix of Amazon een bijdrage leveren aan Vlaamse programma's, net zoals Proximus en Telenet dat nu al doen. Gatz is dan ook tevreden met het resultaat. "De richtlijn zal ons medialandschap beter wapenen voor de toekomst. We zullen meer en beter kunnen investeren in eigen producties, waarin we erg sterk staan en waar Vlaamse kijkers van houden. En in de concurrentieslag met buitenlandse giganten krijgen onze omroepen een betere bescherming", meent de Open Vld-minister. Het akkoord moet nog formeel bekrachtigd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Verwacht wordt dat het halfrond in september het licht op groen zal zetten. Nadien krijgen de lidstaten nog twee jaar tijd om de regelgeving om te zetten in nationale wetgeving. (Belga)