Met 461 stemmen voor en 157 stemmen tegen (bij 89 onthoudingen) kan de Commissie van Ursula von der Leyen claimen dat een grote meerderheid van de Europarlementsleden haar steunt. Die steun komt voornamelijk uit de drie grootste fracties. De christendemocratische EVP, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew Europe vormen de ruggengraat van de nieuwe Commissie en konden door de voorzitter overtuigd worden hun steun uit te spreken. Voor de Belgische commissaris in de ploeg van von der Leyen, ontslagnemend minister Didier Reynders, komt het er nu op neer die meerderheid te stabiliseren. "Op nationaal niveau is het gemakkelijk: daar moeten steevast compromissen gesloten worden tussen de partijen die samen een coalitie vormen, terwijl het in het Europees Parlement mogelijk is dat per dossier een andere meerderheid moet worden gezocht." Ondanks de ruime steun voor von der Leyen beschouwt Reynders de meerderheid van EVP, S&D en Renew nog niet als stabiel. "Maar hij is toch al steviger dan voorheen", nuanceert hij. In juli had von der Leyen maar negen stemmen op overschot toen het parlement over haar benoeming tot Commissievoorzitter stemde. Met name bij de socialisten konden heel wat verkozenen het toen niet opbrengen om voor de Duitse EVP'ster te stemmen. Nu was de fractiediscipline bij S&D veel groter. (Belga)

Met 461 stemmen voor en 157 stemmen tegen (bij 89 onthoudingen) kan de Commissie van Ursula von der Leyen claimen dat een grote meerderheid van de Europarlementsleden haar steunt. Die steun komt voornamelijk uit de drie grootste fracties. De christendemocratische EVP, de sociaaldemocratische S&D en het liberale Renew Europe vormen de ruggengraat van de nieuwe Commissie en konden door de voorzitter overtuigd worden hun steun uit te spreken. Voor de Belgische commissaris in de ploeg van von der Leyen, ontslagnemend minister Didier Reynders, komt het er nu op neer die meerderheid te stabiliseren. "Op nationaal niveau is het gemakkelijk: daar moeten steevast compromissen gesloten worden tussen de partijen die samen een coalitie vormen, terwijl het in het Europees Parlement mogelijk is dat per dossier een andere meerderheid moet worden gezocht." Ondanks de ruime steun voor von der Leyen beschouwt Reynders de meerderheid van EVP, S&D en Renew nog niet als stabiel. "Maar hij is toch al steviger dan voorheen", nuanceert hij. In juli had von der Leyen maar negen stemmen op overschot toen het parlement over haar benoeming tot Commissievoorzitter stemde. Met name bij de socialisten konden heel wat verkozenen het toen niet opbrengen om voor de Duitse EVP'ster te stemmen. Nu was de fractiediscipline bij S&D veel groter. (Belga)