"Daarmee willen we onze jongeren de noodzakelijke rugzak meegeven om met kennis sterk, kritisch en weerbaar in de samenleving te staan", zegt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). De eindtermen moeten nu nog door het parlement en zitten op schema om van kracht te worden op 1 september 2019.

Het aantal eindtermen in de eerste graad gaat van 688 naar 382. Er zijn er dus minder, maar ze zijn volgens Crevits wel duidelijker, coherenter en evalueerbaar. Enkele eindtermen zijn volledig nieuw. Zo zijn er voor het eerst eindtermen voor STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) en voor 'computationeel denken en handelen'.

De eindterm burgerschap wordt dan weer een stuk concreter gemaakt, net als de bestaande (vakoverschrijdende) eindterm rond EHBO. Zo staat er voortaan: "De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen in een gesimuleerde leeromgeving toe".

De eindtermen voor de eerste graad moeten ingaan samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019. De nog te ontwikkelen eindtermen voor de twee graad moeten ingaan op 1 september 2021 en die voor de derde graad in september 2023. Alle eindtermen moeten op populatieniveau worden bereikt en elke leerling moet ook op het einde van de eerste graad de eindtermen basisgeletterdheid (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) op individueel niveau halen.

Leraren aardrijkskunde vrezen voor hun vak

Dreigt aardrijkskunde te verdwijnen als het vak opgaat in een cluster wetenschappen & techniek? In het katholiek onderwijs groeit de onrust, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad vrijdag.

Het katholiek onderwijs werkt aan een nieuw vak waarin natuurwetenschappen en techniek geclusterd zijn met aardrijkskunde onder de naam 'Wetenschappen & Techniek'. Scholen krijgen de keuze: ofwel behouden ze die afzonderlijke vakken, ofwel kiezen ze voor de nieuwe geïntegreerde aanpak met een sterke STEM-component.

Leerkrachten aardrijkskunde vrezen dat scholen vooral die laatste optie zullen kiezen. "Er is een zeer grote ongerustheid", bevestigt Rita Heyrman, voorzitter van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde. "Aardrijkskunde heeft zijn plaats tussen de humane en de natuurwetenschappen. De fysische aardrijkskunde past binnen dat nieuwe clustervak, maar aardrijkskunde is zoveel meer dan dat: het is ook nadenken over geopolitieke problemen, over ruimtelijke ordening of over duurzaamheid."

"De vraag om dit te doen, is specifiek vanuit de scholen gekomen", reageert Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, die beide opties "legitiem" noemt. Hij deelt wel de bezorgdheid over de strakke timing: op 1 september 2019 moeten de nieuwe eindtermen en dus ook de nieuwe leerplannen in voege treden, met bijbehorende handboeken en correct getrainde leerkrachten.

Lees ook:

"Daarmee willen we onze jongeren de noodzakelijke rugzak meegeven om met kennis sterk, kritisch en weerbaar in de samenleving te staan", zegt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). De eindtermen moeten nu nog door het parlement en zitten op schema om van kracht te worden op 1 september 2019.Het aantal eindtermen in de eerste graad gaat van 688 naar 382. Er zijn er dus minder, maar ze zijn volgens Crevits wel duidelijker, coherenter en evalueerbaar. Enkele eindtermen zijn volledig nieuw. Zo zijn er voor het eerst eindtermen voor STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) en voor 'computationeel denken en handelen'. De eindterm burgerschap wordt dan weer een stuk concreter gemaakt, net als de bestaande (vakoverschrijdende) eindterm rond EHBO. Zo staat er voortaan: "De leerlingen passen technieken voor eerste hulp bij ongevallen in een gesimuleerde leeromgeving toe". De eindtermen voor de eerste graad moeten ingaan samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019. De nog te ontwikkelen eindtermen voor de twee graad moeten ingaan op 1 september 2021 en die voor de derde graad in september 2023. Alle eindtermen moeten op populatieniveau worden bereikt en elke leerling moet ook op het einde van de eerste graad de eindtermen basisgeletterdheid (Nederlands, wiskunde, digitale en financiële competenties) op individueel niveau halen.Lees ook: