"Het Hof behandelde in 2011 niet minder dan 2.152 dergelijke cassatieberoepen, waarvan er nauwelijks 11 procent geleid heeft tot een verbreking van het arrest waartegen ze waren ingesteld. In burgerlijke zaken ligt het aantal verbrekingen daarentegen op ongeveer 40 procent", zei de nieuwe voorzitter. Het Hof van Cassatie kampt nog niet met een grote achterstand, maar daar dreigt verandering in te komen, aldus de voorzitter. "Er moet werk gemaakt worden van een reorganisatie van het Hof, maar ook van een aanpassing van de wetgeving. Nu is het nog zo dat men in strafzaken geen beroep moet doen op een advocaat bij het Hof van Cassatie en dat men zelfs geen argumenten moet aanvoeren in zijn cassatieberoep." Voorzitter Goethals begon zijn gerechtelijke carrière in 1969 als advocaat en stapte in 1972 over naar het Brugse parket. Als eerste substituut liet hij zich daar opmerken door zijn doortastend optreden bij de ramp met de Herald of Free Enterprise in 1987. Een jaar later werd hij substituut-procureur-generaal in Gent en in 1993 raadsheer bij het Hof van Cassatie. (KAV)

"Het Hof behandelde in 2011 niet minder dan 2.152 dergelijke cassatieberoepen, waarvan er nauwelijks 11 procent geleid heeft tot een verbreking van het arrest waartegen ze waren ingesteld. In burgerlijke zaken ligt het aantal verbrekingen daarentegen op ongeveer 40 procent", zei de nieuwe voorzitter. Het Hof van Cassatie kampt nog niet met een grote achterstand, maar daar dreigt verandering in te komen, aldus de voorzitter. "Er moet werk gemaakt worden van een reorganisatie van het Hof, maar ook van een aanpassing van de wetgeving. Nu is het nog zo dat men in strafzaken geen beroep moet doen op een advocaat bij het Hof van Cassatie en dat men zelfs geen argumenten moet aanvoeren in zijn cassatieberoep." Voorzitter Goethals begon zijn gerechtelijke carrière in 1969 als advocaat en stapte in 1972 over naar het Brugse parket. Als eerste substituut liet hij zich daar opmerken door zijn doortastend optreden bij de ramp met de Herald of Free Enterprise in 1987. Een jaar later werd hij substituut-procureur-generaal in Gent en in 1993 raadsheer bij het Hof van Cassatie. (KAV)