De Marconi-stelplaats zal gevestigd zijn in het zuiden van het Brussels gewest. Eind 2014 moet een eerste gedeelte operationeel zijn. Op termijn zal Marconi onderdak bieden aan 75 trams en aan de installaties voor het onderhoud van 10 voertuigen. De stelplaats wordt gebouwd volgens de principes van duurzame ontwikkeling en moet de ecologische voetafdruk beperken. De doelstelling is om op termijn twee tram-, één bus-, twee metrostelplaats en een gezamenlijke stelplaats te voorzien. Alle stelplaatsen moeten aan de strengste milieunormen beantwoorden en er zullen zonnepanelen op de daken worden geïnstalleerd. "Deze constructieve samenwerking liet toe een nieuwe tramstelplaats te ontwerpen in het Brusselse gewest, die beantwoordt aan alle eisen op het vlak van doeltreffendheid, architectonische kwaliteit, duurzaamheid, energieverbruik en vermindering van de hinder", zegt Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer. Het internationale project TramStore21 zorgt voor kennisuitwisseling rond de bouw van duurzame stelplaatsen. Het project verenigt openbaarvervoermaatschappijen MIVB en RET Rotterdam, vervoersoverheden Grand Dijon en Blackpool Council en onderzoeksinstituut Fraunhofer IML Dortmund. Dat alles gebeurt onder het overkoepelende Europese programma Interreg IVB NWE. (ANA)

De Marconi-stelplaats zal gevestigd zijn in het zuiden van het Brussels gewest. Eind 2014 moet een eerste gedeelte operationeel zijn. Op termijn zal Marconi onderdak bieden aan 75 trams en aan de installaties voor het onderhoud van 10 voertuigen. De stelplaats wordt gebouwd volgens de principes van duurzame ontwikkeling en moet de ecologische voetafdruk beperken. De doelstelling is om op termijn twee tram-, één bus-, twee metrostelplaats en een gezamenlijke stelplaats te voorzien. Alle stelplaatsen moeten aan de strengste milieunormen beantwoorden en er zullen zonnepanelen op de daken worden geïnstalleerd. "Deze constructieve samenwerking liet toe een nieuwe tramstelplaats te ontwerpen in het Brusselse gewest, die beantwoordt aan alle eisen op het vlak van doeltreffendheid, architectonische kwaliteit, duurzaamheid, energieverbruik en vermindering van de hinder", zegt Brigitte Grouwels, Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer. Het internationale project TramStore21 zorgt voor kennisuitwisseling rond de bouw van duurzame stelplaatsen. Het project verenigt openbaarvervoermaatschappijen MIVB en RET Rotterdam, vervoersoverheden Grand Dijon en Blackpool Council en onderzoeksinstituut Fraunhofer IML Dortmund. Dat alles gebeurt onder het overkoepelende Europese programma Interreg IVB NWE. (ANA)