Om een betere toegang tot leidingwater van hoge kwaliteit te garanderen, moeten de lidstaten zorgen voor gratis watervoorziening in openbare gebouwen en moeten ze restaurants, kantines en cateraars aanmoedigen hun klanten gratis of tegen een lage prijs water aan te bieden. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, daklozen en minderheidsgroepen, makkelijker toegang krijgen tot water. De omzetting van de richtlijn markeert het eerste succesvolle Europees burgerinitiatief. Minstens 1 miljoen personen uit minstens 7 lidstaten kunnen de Europese Commissie vragen een concreet wetsvoorstel in te dienen. 'Right2Water' werd door 1,8 miljoen Europeanen ondertekend en heeft nu dus tot de herziening van een bestaande, twintig jaar oude, richtlijn geleid. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. Door strengere grenswaarden vast te stellen voor verontreinigende stoffen als lood moeten mensen aangemoedigd worden vaker naar leidingwater te grijpen dan naar flessenwater. Dat zou de Europese gezinnen jaarlijks meer dan 600 miljoen euro kunnen besparen en de hoeveelheid plastic afval drastisch verminderen. Flessen zijn een van de plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik die het vaakst op de Europese stranden en in de zeeën worden teruggevonden. Ook zal drinkwater gecontroleerd worden op de aanwezigheid van microplastics en hormoonverstoorders als Bisphenol A. (Belga)

Om een betere toegang tot leidingwater van hoge kwaliteit te garanderen, moeten de lidstaten zorgen voor gratis watervoorziening in openbare gebouwen en moeten ze restaurants, kantines en cateraars aanmoedigen hun klanten gratis of tegen een lage prijs water aan te bieden. Bovendien moeten ze ervoor zorgen dat kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, daklozen en minderheidsgroepen, makkelijker toegang krijgen tot water. De omzetting van de richtlijn markeert het eerste succesvolle Europees burgerinitiatief. Minstens 1 miljoen personen uit minstens 7 lidstaten kunnen de Europese Commissie vragen een concreet wetsvoorstel in te dienen. 'Right2Water' werd door 1,8 miljoen Europeanen ondertekend en heeft nu dus tot de herziening van een bestaande, twintig jaar oude, richtlijn geleid. Het is de eerste keer dat dat gebeurt. Door strengere grenswaarden vast te stellen voor verontreinigende stoffen als lood moeten mensen aangemoedigd worden vaker naar leidingwater te grijpen dan naar flessenwater. Dat zou de Europese gezinnen jaarlijks meer dan 600 miljoen euro kunnen besparen en de hoeveelheid plastic afval drastisch verminderen. Flessen zijn een van de plastic voorwerpen voor eenmalig gebruik die het vaakst op de Europese stranden en in de zeeën worden teruggevonden. Ook zal drinkwater gecontroleerd worden op de aanwezigheid van microplastics en hormoonverstoorders als Bisphenol A. (Belga)