"Wellicht komt deze nieuw ontdekte soort, die zich verplaatst via insecten, ook nog voor op andere plaatsen in de wereld en dus niet alleen in de Blaarmeersen", zegt UGent-onderzoeker Wim Bert (onderzoeksgroep Nematologie, vakgroep Biologie). "Vermoedelijk werd ze nog nooit ergens anders gevonden omdat maar weinig mensen op zoek gaan naar organismen die in paddenstoelen leven." De nieuwe soort lijkt dus op een parasiet, maar is dat niet. "De studie van de evolutie van nematoden en hun relaties met andere organismen is belangrijk om plantenparasitaire vormen beter te begrijpen en ze uiteindelijk te kunnen bestrijden", zegt Bert. "Zo is ontdekt dat nematoden genetisch materiaal van bacteriën hebben ingebouwd in hun eigen DNA om planten binnen te dringen, hierbij gaan ze dus nog een stap verder dan een koe bijvoorbeeld die ook bacteriën nodig heeft in haar pensmaag om gras te kunnen verteren." Bijzonder aan de soort is de darm gevuld met naaldvormige kristallen die vermoedelijk iets te maken hebben met hun relatie met insecten. "De soort heeft namelijk een stadium dat ze leven op insecten en een stadium dat ze leven in insecten. Op die manier kunnen ze via de insecten van paddenstoel naar paddenstoel gaan." (Belga)

"Wellicht komt deze nieuw ontdekte soort, die zich verplaatst via insecten, ook nog voor op andere plaatsen in de wereld en dus niet alleen in de Blaarmeersen", zegt UGent-onderzoeker Wim Bert (onderzoeksgroep Nematologie, vakgroep Biologie). "Vermoedelijk werd ze nog nooit ergens anders gevonden omdat maar weinig mensen op zoek gaan naar organismen die in paddenstoelen leven." De nieuwe soort lijkt dus op een parasiet, maar is dat niet. "De studie van de evolutie van nematoden en hun relaties met andere organismen is belangrijk om plantenparasitaire vormen beter te begrijpen en ze uiteindelijk te kunnen bestrijden", zegt Bert. "Zo is ontdekt dat nematoden genetisch materiaal van bacteriën hebben ingebouwd in hun eigen DNA om planten binnen te dringen, hierbij gaan ze dus nog een stap verder dan een koe bijvoorbeeld die ook bacteriën nodig heeft in haar pensmaag om gras te kunnen verteren." Bijzonder aan de soort is de darm gevuld met naaldvormige kristallen die vermoedelijk iets te maken hebben met hun relatie met insecten. "De soort heeft namelijk een stadium dat ze leven op insecten en een stadium dat ze leven in insecten. Op die manier kunnen ze via de insecten van paddenstoel naar paddenstoel gaan." (Belga)