Het Grondwettelijk Hof besliste eind april de wet rond dataretentie te vernietigen. Volgens de rechters stemt een algemene en ongedifferentieerde bewaring van elektronische communicatiegegevens, zoals die ook in heel wat andere landen bestaat, niet overeen met het Europees recht. De bevoegde ministers Petra De Sutter (Telecom), Vincent Van Quickenborne (Justitie) en Ludivine Dedonder (Defensie) lieten daarop weten dat ze werken aan een reparatiewet. Het wetsontwerp daarover is nu klaar en ligt op de tafel van de ministerraad, zegt Van Quickenborne. In het wetsontwerp wordt werk gemaakt van een gerichtere aanpak. Op plekken met een groter risico op criminaliteit, kan data nog altijd preventief van iedereen worden bijgehouden. "Denk daarbij aan ziekenhuizen, of luchthavens, dat zijn gevoelige plekken", zegt de minister. "Op minder gevoelige plekken - dat kan een arrondissement of politiezone zijn - gaan we kijken of er zwaardere criminaliteit voorkomt. Als dat zo is kunnen we data ook 12 maanden gaan bijhouden. Als dat minder of niet zo is, kan het herleid worden tot 6 maanden of wordt er niets bijgehouden", vervolgt Van Quickenborne. Zwaardere criminaliteit wordt gedefinieerd door het strafwetboek. De criminaliteit wordt gemeten door het aantal gevallen per 1.000 inwoners. Arrondissementen kunnen geëvalueerd worden, waardoor ze als gevoelige plek kunnen worden aangegeven en data er (langer) preventief wordt bijgehouden. (Belga)

Het Grondwettelijk Hof besliste eind april de wet rond dataretentie te vernietigen. Volgens de rechters stemt een algemene en ongedifferentieerde bewaring van elektronische communicatiegegevens, zoals die ook in heel wat andere landen bestaat, niet overeen met het Europees recht. De bevoegde ministers Petra De Sutter (Telecom), Vincent Van Quickenborne (Justitie) en Ludivine Dedonder (Defensie) lieten daarop weten dat ze werken aan een reparatiewet. Het wetsontwerp daarover is nu klaar en ligt op de tafel van de ministerraad, zegt Van Quickenborne. In het wetsontwerp wordt werk gemaakt van een gerichtere aanpak. Op plekken met een groter risico op criminaliteit, kan data nog altijd preventief van iedereen worden bijgehouden. "Denk daarbij aan ziekenhuizen, of luchthavens, dat zijn gevoelige plekken", zegt de minister. "Op minder gevoelige plekken - dat kan een arrondissement of politiezone zijn - gaan we kijken of er zwaardere criminaliteit voorkomt. Als dat zo is kunnen we data ook 12 maanden gaan bijhouden. Als dat minder of niet zo is, kan het herleid worden tot 6 maanden of wordt er niets bijgehouden", vervolgt Van Quickenborne. Zwaardere criminaliteit wordt gedefinieerd door het strafwetboek. De criminaliteit wordt gemeten door het aantal gevallen per 1.000 inwoners. Arrondissementen kunnen geëvalueerd worden, waardoor ze als gevoelige plek kunnen worden aangegeven en data er (langer) preventief wordt bijgehouden. (Belga)