Op dit moment zijn ongeveer 80% van de cijfers van de eerste testen binnen de woonzorgcentra geanalyseerd. In Vlaanderen zijn er resultaten van testen bij 3.154 personeelsleden, 16% van hen testte positief. Van de 6.244 geteste bewoners kreeg 20% het nieuws dat ze drager zijn van het virus. Bij de bewoners blijkt nog steeds ongeveer één op de twee mensen met symptomen toch negatief te testen. Bij de personeelsleden zonder symptomen die getest werden, bleek 13% positief. De analyse van de resultaten van de opsplitsing tussen de 55 woonzorgcentra met zware uitbraken en de 30 ad random gekozen woonzorgcentra zullen voorgelegd worden aan de virologen die deel uitmaken van de projectgroep. Volgende week woensdag wordt dit opnieuw besproken in het licht van de permanente evaluatie van de langetermijnstrategie. (Belga)

Op dit moment zijn ongeveer 80% van de cijfers van de eerste testen binnen de woonzorgcentra geanalyseerd. In Vlaanderen zijn er resultaten van testen bij 3.154 personeelsleden, 16% van hen testte positief. Van de 6.244 geteste bewoners kreeg 20% het nieuws dat ze drager zijn van het virus. Bij de bewoners blijkt nog steeds ongeveer één op de twee mensen met symptomen toch negatief te testen. Bij de personeelsleden zonder symptomen die getest werden, bleek 13% positief. De analyse van de resultaten van de opsplitsing tussen de 55 woonzorgcentra met zware uitbraken en de 30 ad random gekozen woonzorgcentra zullen voorgelegd worden aan de virologen die deel uitmaken van de projectgroep. Volgende week woensdag wordt dit opnieuw besproken in het licht van de permanente evaluatie van de langetermijnstrategie. (Belga)