De brochure bevat onder andere informatie over de dekkingen, de vergoedingen, wat de premie kan beïnvloeden en wat de verzekerde te doen staat als er schade is. "Een brandverzekering is veel meer dan alleen een verzekering tegen schade door brand. Ze dekt onder andere ook stormschade, waterschade, natuurrampen en aanrijdingen door voertuigen", legt de brochure uit. Met een brandverzekering kunnen gezinnen zich ook verzekeren tegen diefstal. Onder de verzekering valt bovendien niet enkel eigen schade, maar ook schade aan anderen. Een brandverzekering hebben is niet bij wet verplicht. Toch beschikt ongeveer 94 procent van de Belgische gezinnen over zo'n verzekering. Daarmee is deze verzekering de populairste schadeverzekering, gevolgd door de familiale verzekering (81 pct), de autoverzekering (80 pct), de hospitalisatieverzekering (71 pct) en de rechtsbijstandsverzekering (45 pct). In 2010 kwamen er bij de brandverzekeraars 426.378 schadeclaims binnen. Per schadegeval betalen brandverzekeraars gemiddeld 2.194 euro uit, goed voor een totale kost van 935 miljoen euro. De brochure "De brandverzekering dekt meer dan alleen brand" is gratis te downloaden op de websites van Assuralia en OIVO (www.assuralia.be en www.oivo.be). Eerder verschenen al brochures over de autoverzekering, de reisverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en pensioensparen. (OSN)

De brochure bevat onder andere informatie over de dekkingen, de vergoedingen, wat de premie kan beïnvloeden en wat de verzekerde te doen staat als er schade is. "Een brandverzekering is veel meer dan alleen een verzekering tegen schade door brand. Ze dekt onder andere ook stormschade, waterschade, natuurrampen en aanrijdingen door voertuigen", legt de brochure uit. Met een brandverzekering kunnen gezinnen zich ook verzekeren tegen diefstal. Onder de verzekering valt bovendien niet enkel eigen schade, maar ook schade aan anderen. Een brandverzekering hebben is niet bij wet verplicht. Toch beschikt ongeveer 94 procent van de Belgische gezinnen over zo'n verzekering. Daarmee is deze verzekering de populairste schadeverzekering, gevolgd door de familiale verzekering (81 pct), de autoverzekering (80 pct), de hospitalisatieverzekering (71 pct) en de rechtsbijstandsverzekering (45 pct). In 2010 kwamen er bij de brandverzekeraars 426.378 schadeclaims binnen. Per schadegeval betalen brandverzekeraars gemiddeld 2.194 euro uit, goed voor een totale kost van 935 miljoen euro. De brochure "De brandverzekering dekt meer dan alleen brand" is gratis te downloaden op de websites van Assuralia en OIVO (www.assuralia.be en www.oivo.be). Eerder verschenen al brochures over de autoverzekering, de reisverzekering, de rechtsbijstandsverzekering en pensioensparen. (OSN)