Dat het Irak van Saddam Hoessein WMD's bezat en een "draaischijf van internationaal terrorisme" was, waren officieel de topmotieven om het land binnen te vallen. Na de omverwerping van het regime zijn die wapens alvast niet gevonden. Meer nog, volgens Panorama kregen de Amerikaanse en de Britse geheime dienst, CIA en MI6, maanden voor de invasie via geheime kanalen van de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Naji Sabri en hoofd Tahir Habbush al-Tikriti van de Iraakse inlichtingendiensten te horen dat Bagdad geen actieve WMD's bezat. Dat gebeurde respectievelijk via de Parijse CIA-chef Bill Murray en via een officier van MI6 in Amman. De CIA lichtte ook MI6 in. Die informatie werd daarop niet onderzocht, claimt Panorama. Het kreeg van Lord Butler, die in 2004 het onderzoek heeft geleid naar het gebruik van inlichtingen in de aanloop naar de invasie, te horen dat hem niets van de uitlatingen van Sabri was verteld. Hem was ook niets gezegd van de informatie-overdracht van de CIA naar MI6. "Wij ontdekten dat het deel uitmaakte van het papierwerk dat we hadden - na het gebeuren", vertelt Lord Butler volgens The Independent aan de BBC. "Dit is iets dat wij naar onze mening niet mochten hebben gemist. Maar toen we erom vroegen, kregen we te horen dat het niet een zeer significant feit was, omdat de SIS (Geheime Inlichtingendienst) het afdeed als iets dat door Saddam was opgezet om te misleiden". Murray, toenmalige chef van de CIA in Parijs, getuigt dat men in Londen "niet gelukkig" was toen hij over de verklaringen van Sabri had bericht. "Zij geloofden het gewoon niet. Ze poogden consistent inlichtingen te vinden die de voorafingenomen standpunten ondersteunden". Het blijkt ook dat de CIA en MI6 bereid waren een bron als "Curveball" omtrent WMD's te geloven, maar die achteraf een leugenaar bleek te zijn. Zo stond MI6 ook achter de stelling dat Irak van Niger uranium voor kernwapens kocht, maar onder andere de Franse inlichtingendienst heeft dit ontkracht. Voorts onthult de BBC dat de claim van toenmalig premier Tony Blair, dat Saddam op drie kwartier tijd chemische en biologische wapens kon activeren, op een "misverstand" berustte. Door de BBC om een interview gevraagd, zei Blair het "te druk" te hebben. (JDH)

Dat het Irak van Saddam Hoessein WMD's bezat en een "draaischijf van internationaal terrorisme" was, waren officieel de topmotieven om het land binnen te vallen. Na de omverwerping van het regime zijn die wapens alvast niet gevonden. Meer nog, volgens Panorama kregen de Amerikaanse en de Britse geheime dienst, CIA en MI6, maanden voor de invasie via geheime kanalen van de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Naji Sabri en hoofd Tahir Habbush al-Tikriti van de Iraakse inlichtingendiensten te horen dat Bagdad geen actieve WMD's bezat. Dat gebeurde respectievelijk via de Parijse CIA-chef Bill Murray en via een officier van MI6 in Amman. De CIA lichtte ook MI6 in. Die informatie werd daarop niet onderzocht, claimt Panorama. Het kreeg van Lord Butler, die in 2004 het onderzoek heeft geleid naar het gebruik van inlichtingen in de aanloop naar de invasie, te horen dat hem niets van de uitlatingen van Sabri was verteld. Hem was ook niets gezegd van de informatie-overdracht van de CIA naar MI6. "Wij ontdekten dat het deel uitmaakte van het papierwerk dat we hadden - na het gebeuren", vertelt Lord Butler volgens The Independent aan de BBC. "Dit is iets dat wij naar onze mening niet mochten hebben gemist. Maar toen we erom vroegen, kregen we te horen dat het niet een zeer significant feit was, omdat de SIS (Geheime Inlichtingendienst) het afdeed als iets dat door Saddam was opgezet om te misleiden". Murray, toenmalige chef van de CIA in Parijs, getuigt dat men in Londen "niet gelukkig" was toen hij over de verklaringen van Sabri had bericht. "Zij geloofden het gewoon niet. Ze poogden consistent inlichtingen te vinden die de voorafingenomen standpunten ondersteunden". Het blijkt ook dat de CIA en MI6 bereid waren een bron als "Curveball" omtrent WMD's te geloven, maar die achteraf een leugenaar bleek te zijn. Zo stond MI6 ook achter de stelling dat Irak van Niger uranium voor kernwapens kocht, maar onder andere de Franse inlichtingendienst heeft dit ontkracht. Voorts onthult de BBC dat de claim van toenmalig premier Tony Blair, dat Saddam op drie kwartier tijd chemische en biologische wapens kon activeren, op een "misverstand" berustte. Door de BBC om een interview gevraagd, zei Blair het "te druk" te hebben. (JDH)