Sinds begin juli zijn meer dan 160.000 nertsen gedood vanwege het coronavirus. De meeste fokkerijen zitten in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Daarnaast is het coronavirus vastgesteld op een nertsenbedrijf in Gelderland. Deskundigen adviseerden het kabinet vorige maand om alle nertsenfokkerijen preventief te ruimen als na midden augustus nog nieuwe infecties zouden worden gevonden, en de situatie rond het coronavirus bij mensen ongewijzigd zou zijn. Omdat dat laatste niet het geval is - bij mensen ligt het aantal besmettingen aanzienlijk hoger dan midden juli - heeft het kabinet om een nieuw advies gevraagd over de risico's van infecties bij nertsen voor de volksgezondheid. Dat wordt op korte termijn verwacht. Al eerder is besloten dat het vanaf 2024 verboden is nertsen te fokken voor hun pels. Het kabinet werkt op aandringen van de Tweede Kamer aan een regeling om nertsenhouders ertoe te verleiden er vrijwillig eerder mee te stoppen. (Belga)

Sinds begin juli zijn meer dan 160.000 nertsen gedood vanwege het coronavirus. De meeste fokkerijen zitten in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Daarnaast is het coronavirus vastgesteld op een nertsenbedrijf in Gelderland. Deskundigen adviseerden het kabinet vorige maand om alle nertsenfokkerijen preventief te ruimen als na midden augustus nog nieuwe infecties zouden worden gevonden, en de situatie rond het coronavirus bij mensen ongewijzigd zou zijn. Omdat dat laatste niet het geval is - bij mensen ligt het aantal besmettingen aanzienlijk hoger dan midden juli - heeft het kabinet om een nieuw advies gevraagd over de risico's van infecties bij nertsen voor de volksgezondheid. Dat wordt op korte termijn verwacht. Al eerder is besloten dat het vanaf 2024 verboden is nertsen te fokken voor hun pels. Het kabinet werkt op aandringen van de Tweede Kamer aan een regeling om nertsenhouders ertoe te verleiden er vrijwillig eerder mee te stoppen. (Belga)