De verschillende vakbonden zaten woensdag samen met de gevangenisadministratie en de FOD Justitie. "Het is een goede zaak om deze aanwerivng te lanceren, maar het betekent niet dat we ze ook zullen krijgen", merkt CSC-vakbondsvrouw Claudine Coupienne op. De vakbond betreurt verder de traagheid van aanwervingsprocedures. Zo zouden er maanden verstrijken tussen de examens om statutair te worden en de eigenlijke sollicitatie voor de job, waardoor het risico dreigt dat veel geslaagde kandidaten intussen een andere job vinden. Daardoor wordt vaak gewerkt met Rosetta-contracten, tijdelijke contracten voor jongeren die maar tot hun 26ste verlengd kunnen worden. Aan het einde van de vergadering werd daarom ook afgesproken om de aanwervingsprocedures aan te passen, waardoor de tussentijd en de rol van Selor in het proces beperkt wordt.

De verschillende vakbonden zaten woensdag samen met de gevangenisadministratie en de FOD Justitie. "Het is een goede zaak om deze aanwerivng te lanceren, maar het betekent niet dat we ze ook zullen krijgen", merkt CSC-vakbondsvrouw Claudine Coupienne op. De vakbond betreurt verder de traagheid van aanwervingsprocedures. Zo zouden er maanden verstrijken tussen de examens om statutair te worden en de eigenlijke sollicitatie voor de job, waardoor het risico dreigt dat veel geslaagde kandidaten intussen een andere job vinden. Daardoor wordt vaak gewerkt met Rosetta-contracten, tijdelijke contracten voor jongeren die maar tot hun 26ste verlengd kunnen worden. Aan het einde van de vergadering werd daarom ook afgesproken om de aanwervingsprocedures aan te passen, waardoor de tussentijd en de rol van Selor in het proces beperkt wordt.