De plaatsverdeling in het Vlaams Parlement lijkt stilaan op een slechte soap. In tegenstelling tot het federale parlement worden de plaatsen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement traditioneel verdeeld volgens de positie van de partijen op de links-rechtsschaal van het politieke spectrum. Zo zit PVDA (voorlopig) uiterst links in het halfrond en Vlaams Belang uiterst rechts. Maar het is een publiek geheim dat N-VA, de grootste partij in het halfrond, niet gelukkig is met de huidige indeling. De partij wordt namelijk fysiek verdeeld over het midden- en het rechtervak. Ook bij de start van de vorige legislatuur (in 2014) maakte N-VA daar bezwaren over, maar uiteindelijk beet de N-VA-fractie toen in het zand. N-VA dringt sinds de verkiezingen opnieuw aan op een andere indeling. Verschillende alternatieven zijn intussen onderzocht (o.a. ook simulaties waarbij Vlaams Belang mee centraal in het parlement belandt), maar N-VA en CD&V geraken het niet eens. Ook een nieuwe poging om een akkoord te bereiken heeft niets opgeleverd. De discussie in het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement leverde geen akkoord op. Integendeel, het kwam naar verluidt tot een stevige aanvaring tussen N-VA en CD&V. CD&V zou bovendien weigeren om de discussie in het Bureau aan te gaan. Uiteindelijk werd beslist om niet te beslissen en wordt de kwestie doorgeschoven naar een nieuw overleg tussen meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld. (Belga)

De plaatsverdeling in het Vlaams Parlement lijkt stilaan op een slechte soap. In tegenstelling tot het federale parlement worden de plaatsen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement traditioneel verdeeld volgens de positie van de partijen op de links-rechtsschaal van het politieke spectrum. Zo zit PVDA (voorlopig) uiterst links in het halfrond en Vlaams Belang uiterst rechts. Maar het is een publiek geheim dat N-VA, de grootste partij in het halfrond, niet gelukkig is met de huidige indeling. De partij wordt namelijk fysiek verdeeld over het midden- en het rechtervak. Ook bij de start van de vorige legislatuur (in 2014) maakte N-VA daar bezwaren over, maar uiteindelijk beet de N-VA-fractie toen in het zand. N-VA dringt sinds de verkiezingen opnieuw aan op een andere indeling. Verschillende alternatieven zijn intussen onderzocht (o.a. ook simulaties waarbij Vlaams Belang mee centraal in het parlement belandt), maar N-VA en CD&V geraken het niet eens. Ook een nieuwe poging om een akkoord te bereiken heeft niets opgeleverd. De discussie in het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement leverde geen akkoord op. Integendeel, het kwam naar verluidt tot een stevige aanvaring tussen N-VA en CD&V. CD&V zou bovendien weigeren om de discussie in het Bureau aan te gaan. Uiteindelijk werd beslist om niet te beslissen en wordt de kwestie doorgeschoven naar een nieuw overleg tussen meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld. (Belga)