Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd voor de kinderbijslag. Dat is onder voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hervormd tot het Groeipakket, het nieuwe systeem dat op 1 januari 2019 is ingegaan. Daarin zit niet alleen de kinderbijslag maar ook de eventuele toelage voor school of kinderopvang. "Nu, bijna één jaar later, kunnen we goed inschatten wat de budgettaire impact is", zegt Beke. En wat blijkt: we geven vandaag een flink pak meer uit met de invoering van het Groeipakket, dan we zouden doen als het oude systeem van kinderbijslag was blijven bestaan. In 2020 gaat het om een verschil van 122 miljoen euro, in 2024 loopt dit op tot 186 miljoen euro. Het verschil zit vooral in de sociale toeslagen. "Van die 186 miljoen euro is 162 miljoen voor sociale maatregelen. Voor kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens betekent het Groeipakket een sterke verbetering. In juli van dit jaar hebben 353.685 kinderen (22,2 procent) een sociale toeslag ontvangen. Een verdubbeling in vergelijking met het aantal kinderen (175.174 kinderen of 11,07 procent) dat daar in het oude systeem recht op had." (Belga)

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen zelf bevoegd voor de kinderbijslag. Dat is onder voormalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) hervormd tot het Groeipakket, het nieuwe systeem dat op 1 januari 2019 is ingegaan. Daarin zit niet alleen de kinderbijslag maar ook de eventuele toelage voor school of kinderopvang. "Nu, bijna één jaar later, kunnen we goed inschatten wat de budgettaire impact is", zegt Beke. En wat blijkt: we geven vandaag een flink pak meer uit met de invoering van het Groeipakket, dan we zouden doen als het oude systeem van kinderbijslag was blijven bestaan. In 2020 gaat het om een verschil van 122 miljoen euro, in 2024 loopt dit op tot 186 miljoen euro. Het verschil zit vooral in de sociale toeslagen. "Van die 186 miljoen euro is 162 miljoen voor sociale maatregelen. Voor kinderen uit gezinnen met de laagste inkomens betekent het Groeipakket een sterke verbetering. In juli van dit jaar hebben 353.685 kinderen (22,2 procent) een sociale toeslag ontvangen. Een verdubbeling in vergelijking met het aantal kinderen (175.174 kinderen of 11,07 procent) dat daar in het oude systeem recht op had." (Belga)