De Vlaamse regering is het eens geworden over enkele aanpassingen aan het statuut van de Vlaamse ambtenaren. Dat moet wel nog worden voorgelegd aan de vakbonden en de Raad van State, zo meldt de VRT.

Voortaan zullen werknemers uit het onderwijs en de administratie gemakkelijker van dienst kunnen veranderen. Wie uit de privésector overstapt, zal tot 20 jaar anciënniteit kunnen meenemen. Contractuelen zullen voortaan ook projectleider kunnen worden en kunnen meedingen naar bevorderingen voor statutairen. Die laatsten kunnen ook sneller ontslagen worden.

Voortaan zouden twee negatieve beoordelingen op vijf evaluaties kunnen volstaan. Met de maatregelen wil Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) de ambtenarij aantrekkelijker maken voor jongeren. (Belga/EE)

De Vlaamse regering is het eens geworden over enkele aanpassingen aan het statuut van de Vlaamse ambtenaren. Dat moet wel nog worden voorgelegd aan de vakbonden en de Raad van State, zo meldt de VRT. Voortaan zullen werknemers uit het onderwijs en de administratie gemakkelijker van dienst kunnen veranderen. Wie uit de privésector overstapt, zal tot 20 jaar anciënniteit kunnen meenemen. Contractuelen zullen voortaan ook projectleider kunnen worden en kunnen meedingen naar bevorderingen voor statutairen. Die laatsten kunnen ook sneller ontslagen worden. Voortaan zouden twee negatieve beoordelingen op vijf evaluaties kunnen volstaan. Met de maatregelen wil Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) de ambtenarij aantrekkelijker maken voor jongeren. (Belga/EE)