Het spreidingsplan om bij een hoge coronadruk patiënten in overbezette ziekenhuizen over te hevelen naar ziekenhuizen met meer ruimte op hun intensieve zorg krijgt een update. Dat is beslist door de overheidsmanagers die de ziekenhuizen bijstaan in de gezondheidscrisis. De bedoeling is een zo transparant mogelijke verdeelsleutel voor coronapatiënten. Ziekenhuizen kijken eerst in hun eigen netwerk en provincie. Het nieuwe spreidingssysteem treedt in werking als ziekenhuizen op die manier geen oplossing meer vinden en buiten de provinciegrenzen moeten kijken. Dan kunnen ze een beroep doen op de federale gezondheids-inspectie. Die gaat met een nieuwe toewijzingstool werken om patiënten toe te wijzen aan ziekenhuizen over het land. Er wordt een soort algoritme toegepast om dagelijks zeker over een buffercapaciteit van tien bedden te beschikken. Die worden verdeeld via een ranglijst van de provincies en vervolgens de ziekenhuizen in die provincies om patiënten toe te wijzen. Bij de berekening wordt de bezettingsgraad ingebracht, het zevendaags gemiddelde van de evolutie van de bezettingsgraad en ook hoeveel impact de toevoeging van één coronapatiënt heeft op de bezettingsgraad. Er wordt benadrukt dat er manoeuvreerruimte is. Het is niet de bedoeling mensen van Luxemburg naar West-Vlaanderen te vervoeren mochten de ziekenhuizen bij een eventuele najaarspiek weer uitpuilen. De voorkeur blijft bij korte transfers. (Belga)

Het spreidingsplan om bij een hoge coronadruk patiënten in overbezette ziekenhuizen over te hevelen naar ziekenhuizen met meer ruimte op hun intensieve zorg krijgt een update. Dat is beslist door de overheidsmanagers die de ziekenhuizen bijstaan in de gezondheidscrisis. De bedoeling is een zo transparant mogelijke verdeelsleutel voor coronapatiënten. Ziekenhuizen kijken eerst in hun eigen netwerk en provincie. Het nieuwe spreidingssysteem treedt in werking als ziekenhuizen op die manier geen oplossing meer vinden en buiten de provinciegrenzen moeten kijken. Dan kunnen ze een beroep doen op de federale gezondheids-inspectie. Die gaat met een nieuwe toewijzingstool werken om patiënten toe te wijzen aan ziekenhuizen over het land. Er wordt een soort algoritme toegepast om dagelijks zeker over een buffercapaciteit van tien bedden te beschikken. Die worden verdeeld via een ranglijst van de provincies en vervolgens de ziekenhuizen in die provincies om patiënten toe te wijzen. Bij de berekening wordt de bezettingsgraad ingebracht, het zevendaags gemiddelde van de evolutie van de bezettingsgraad en ook hoeveel impact de toevoeging van één coronapatiënt heeft op de bezettingsgraad. Er wordt benadrukt dat er manoeuvreerruimte is. Het is niet de bedoeling mensen van Luxemburg naar West-Vlaanderen te vervoeren mochten de ziekenhuizen bij een eventuele najaarspiek weer uitpuilen. De voorkeur blijft bij korte transfers. (Belga)