Bij het sevesobedrijf Kronos was er in de voormiddag volgens het scenario een chloorlek. Na een interne alarmering in het bedrijf volgde een externe alarmering. Daarna werd een multidisciplinair team samengesteld om te zien welke maatregelen er voor de bevolking genomen moesten worden. Aan de oefening bij de firma Kronos namen onder meer de brandweer Gent, de lokale, federale en scheepvaartpolitie, medische ploegen, civiele bescherming en de Federale Diensten van de gouverneur deel. Het ging om een zogenaamde "key exercise" (kex). "In de kex-oefeningen worden sleutelmomenten geoefend die in de noodplanning voorkomen", aldus Bauwens. "Bijzonder is wel dat de hulpdiensten en overheden niet weten wat er zal gebeuren, enkel de bedrijven hebben het scenario waarop realtime gereageerd moet worden. Het gaat om een nieuwe aanpak, en die levert goede resultaten op." Volgens Bauwens zijn er veel leerpunten, "maar net daarom is de oefening uitstekend verlopen". Vroeger gingen in de provincie Oost-Vlaanderen jaarlijks één tot twee grote rampoefeningen door. Dit jaar zijn er vier kex-oefeningen op korte termijn, recent nog in Oudenaarde en Dendermonde en binnenkort in Beveren. Volgend jaar zijn er zes kex-oefeningen gepland. (JDE)

Bij het sevesobedrijf Kronos was er in de voormiddag volgens het scenario een chloorlek. Na een interne alarmering in het bedrijf volgde een externe alarmering. Daarna werd een multidisciplinair team samengesteld om te zien welke maatregelen er voor de bevolking genomen moesten worden. Aan de oefening bij de firma Kronos namen onder meer de brandweer Gent, de lokale, federale en scheepvaartpolitie, medische ploegen, civiele bescherming en de Federale Diensten van de gouverneur deel. Het ging om een zogenaamde "key exercise" (kex). "In de kex-oefeningen worden sleutelmomenten geoefend die in de noodplanning voorkomen", aldus Bauwens. "Bijzonder is wel dat de hulpdiensten en overheden niet weten wat er zal gebeuren, enkel de bedrijven hebben het scenario waarop realtime gereageerd moet worden. Het gaat om een nieuwe aanpak, en die levert goede resultaten op." Volgens Bauwens zijn er veel leerpunten, "maar net daarom is de oefening uitstekend verlopen". Vroeger gingen in de provincie Oost-Vlaanderen jaarlijks één tot twee grote rampoefeningen door. Dit jaar zijn er vier kex-oefeningen op korte termijn, recent nog in Oudenaarde en Dendermonde en binnenkort in Beveren. Volgend jaar zijn er zes kex-oefeningen gepland. (JDE)