"We weten dat het niet evident om jonge mensen te overtuigen om te kiezen voor een baan in het onderwijs", zegt de topvrouw van het GO! . "We gaan in de toekomst nochtans van langsom meer nieuwe leerkrachten nodig hebben voor de klas door de stijgende leerlingenaantallen. En tegelijk zie je de uitstroom toenemen van de mensen die de pensioenleeftijd naderen, dus je moet zorgen dat je voldoende instroom hebt van goede mensen. Daarom is het belangrijk na te denken over de loopbaan van de leerkracht, van het begin tot het einde. Leraren moeten een volwaardige job hebben van in het prille begin van hun carrière." Raymonda Verdyck kan het weten, want als beginnende lerares zedenleer werd ze van hot naar haar gestuurd, naar, Tienen, naar Diest, naar Brakel, naar Geraardsbergen, naar Halle, naar Koekelberg, enzovoort. Het invoeren van lerarenplatforms om jonge onderwijzers een stabiele start van hun carrière te waarborgen is dan ook een belangrijk nieuw instrument, vindt Verdyck. Maar er is meer. "We moeten ervoor zorgen dat leerkrachten er niet meer alleen voor staan, dat hun draagkracht verhoogt, en dat kan door in teams te werken. We moeten ze begeleiden bij de start van hun loopbaan om zo bijvoorbeeld de schoolcultuur te leren kennen of de manier waarop ze met leerlingen in interactie kunnen gaan." "We zijn daar al mee bezig door te investeren in co-teaching en team-teaching, waarbij een team van leraars, die ook mekaar ondersteunen, aan de slag gaat met leerlingen. Die ondersteuning komt tegelijk de leraren en de leerlingen ten goede, dat is een win-winsituatie." Daarnaast moet een baan in het onderwijs ook meer gediversifieerd worden, vindt Verdyck. "Nu is het al te vaak een vlakke loopbaan. Oudere leerkrachten die niet meer enkel en alleen voor de klas willen staan en toch veel expertise hebben, kunnen als mentor jonge leraren bijstaan. Zo zouden we een aantal nieuwe rollen kunnen onderscheiden die de lerarenloopbaan diversifiëren en dus aantrekkelijker maken." (Belga)

"We weten dat het niet evident om jonge mensen te overtuigen om te kiezen voor een baan in het onderwijs", zegt de topvrouw van het GO! . "We gaan in de toekomst nochtans van langsom meer nieuwe leerkrachten nodig hebben voor de klas door de stijgende leerlingenaantallen. En tegelijk zie je de uitstroom toenemen van de mensen die de pensioenleeftijd naderen, dus je moet zorgen dat je voldoende instroom hebt van goede mensen. Daarom is het belangrijk na te denken over de loopbaan van de leerkracht, van het begin tot het einde. Leraren moeten een volwaardige job hebben van in het prille begin van hun carrière." Raymonda Verdyck kan het weten, want als beginnende lerares zedenleer werd ze van hot naar haar gestuurd, naar, Tienen, naar Diest, naar Brakel, naar Geraardsbergen, naar Halle, naar Koekelberg, enzovoort. Het invoeren van lerarenplatforms om jonge onderwijzers een stabiele start van hun carrière te waarborgen is dan ook een belangrijk nieuw instrument, vindt Verdyck. Maar er is meer. "We moeten ervoor zorgen dat leerkrachten er niet meer alleen voor staan, dat hun draagkracht verhoogt, en dat kan door in teams te werken. We moeten ze begeleiden bij de start van hun loopbaan om zo bijvoorbeeld de schoolcultuur te leren kennen of de manier waarop ze met leerlingen in interactie kunnen gaan." "We zijn daar al mee bezig door te investeren in co-teaching en team-teaching, waarbij een team van leraars, die ook mekaar ondersteunen, aan de slag gaat met leerlingen. Die ondersteuning komt tegelijk de leraren en de leerlingen ten goede, dat is een win-winsituatie." Daarnaast moet een baan in het onderwijs ook meer gediversifieerd worden, vindt Verdyck. "Nu is het al te vaak een vlakke loopbaan. Oudere leerkrachten die niet meer enkel en alleen voor de klas willen staan en toch veel expertise hebben, kunnen als mentor jonge leraren bijstaan. Zo zouden we een aantal nieuwe rollen kunnen onderscheiden die de lerarenloopbaan diversifiëren en dus aantrekkelijker maken." (Belga)