In Elen, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem, maakt de Maas een bocht die bij hoog water voor overlast zorgt in de omliggende dorpen. Vandaar dat werd beslist om op die plaats de Maas te verbreden door een gebied van 160 hectare een andere invulling te geven. Het project Elerweerd is een samenwerking tussen diverse partners, waaronder de gemeentebesturen van Maaseik, Dilsen-Stokkem en De Scheepvaart. De grindboeren zorgen voor de ontginning van de ondergrond die op de Maas zal gewonnen worden. De natuurjongens van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland maken intussen werk van de herbestemming van het gebied. Dat zal in hoofdzaak evolueren naar natuurgebied, maar zal ook bestaan uit de aanleg van het RivierPark, een recreatiedomein dat fietsers, vissers en wandelaars zal verwelkomen. Vanaf eind september krijgen de inwoners van de Maasgemeenten inzage in deze plannen. Daarna volgen onder meer adviezen over bodem, water, geluid en mobiliteit. Na de goedkeuring van deze dossiers en het groen licht van de Vlaamse regering, hopen de initiatiefnemers in 2014 van start te kunnen gaan met de eerste werken van het project Elerweerd. (PVO)

In Elen, een deelgemeente van Dilsen-Stokkem, maakt de Maas een bocht die bij hoog water voor overlast zorgt in de omliggende dorpen. Vandaar dat werd beslist om op die plaats de Maas te verbreden door een gebied van 160 hectare een andere invulling te geven. Het project Elerweerd is een samenwerking tussen diverse partners, waaronder de gemeentebesturen van Maaseik, Dilsen-Stokkem en De Scheepvaart. De grindboeren zorgen voor de ontginning van de ondergrond die op de Maas zal gewonnen worden. De natuurjongens van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland maken intussen werk van de herbestemming van het gebied. Dat zal in hoofdzaak evolueren naar natuurgebied, maar zal ook bestaan uit de aanleg van het RivierPark, een recreatiedomein dat fietsers, vissers en wandelaars zal verwelkomen. Vanaf eind september krijgen de inwoners van de Maasgemeenten inzage in deze plannen. Daarna volgen onder meer adviezen over bodem, water, geluid en mobiliteit. Na de goedkeuring van deze dossiers en het groen licht van de Vlaamse regering, hopen de initiatiefnemers in 2014 van start te kunnen gaan met de eerste werken van het project Elerweerd. (PVO)