Enkele van de in het pakket opgenomen voorstellen gaan over het opheffen van het plafond op het aantal overuren, een uitbreiding van het aantal werkuren die studenten mogen presteren, het inschakelen van migranten voor seizoensarbeid en de mogelijkheid om in functie van de meest dringende behoeften personeel van de ene werkgever naar de andere over te dragen. Minister van Werk Nathalie Muylle liet vrijdag verstaan dat ook het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering op de agenda staat, net als maatregelen voor artiesten. Voorts wordt bekeken wat kan worden gecumuleerd om bedrijven en sectoren die aan de slag bleven, of willen heropstarten, van voldoende personeel te voorzien. Het is geweten dat in de land- en tuinbouw de noden hoog zijn, gezien de moeilijkheden om seizoensarbeiders in te schakelen. Het uitstel van de zomersolden staat volgens Muylle nog niet geprogrammeerd. Een discussie die al langer meegaat, slaat op de premie voor wie aan de slag blijft. Daarbij rijst de vraag hoe hoog die premie mag zijn en wie er allemaal onder zal vallen. Vrijdag was in de krant De Tijd sprake van een coronapremie van 1.000 euro, al zou de concrete uitwerking niet voor de hand liggen. Het uitgebreide kernkabinet bestaat uit de top van de federale regering, de bevoegde ministers en vertegenwoordigers van de partijen die de volmachten van de regering steunen (socialisten, groenen, N-VA, cdH en DéFI). Met uitzondering van N-VA zijn het steevast de voorzitters van die zeven partijen die naar het overleg afzakken. Het is afwachten of de uitgebreide kern zal landen. (Belga)

Enkele van de in het pakket opgenomen voorstellen gaan over het opheffen van het plafond op het aantal overuren, een uitbreiding van het aantal werkuren die studenten mogen presteren, het inschakelen van migranten voor seizoensarbeid en de mogelijkheid om in functie van de meest dringende behoeften personeel van de ene werkgever naar de andere over te dragen. Minister van Werk Nathalie Muylle liet vrijdag verstaan dat ook het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering op de agenda staat, net als maatregelen voor artiesten. Voorts wordt bekeken wat kan worden gecumuleerd om bedrijven en sectoren die aan de slag bleven, of willen heropstarten, van voldoende personeel te voorzien. Het is geweten dat in de land- en tuinbouw de noden hoog zijn, gezien de moeilijkheden om seizoensarbeiders in te schakelen. Het uitstel van de zomersolden staat volgens Muylle nog niet geprogrammeerd. Een discussie die al langer meegaat, slaat op de premie voor wie aan de slag blijft. Daarbij rijst de vraag hoe hoog die premie mag zijn en wie er allemaal onder zal vallen. Vrijdag was in de krant De Tijd sprake van een coronapremie van 1.000 euro, al zou de concrete uitwerking niet voor de hand liggen. Het uitgebreide kernkabinet bestaat uit de top van de federale regering, de bevoegde ministers en vertegenwoordigers van de partijen die de volmachten van de regering steunen (socialisten, groenen, N-VA, cdH en DéFI). Met uitzondering van N-VA zijn het steevast de voorzitters van die zeven partijen die naar het overleg afzakken. Het is afwachten of de uitgebreide kern zal landen. (Belga)