In totaal gaat het om een tiental maatregelen waarmee de regering de strijd tegen fiscale fraude wil opvoeren. De regering neemt vooral Belgen met verborgen kapitaal in het buitenland in het vizier. Zo wordt de gegevensuitwisseling uitgebreid van enkel EU-lidstaten naar niet-EU-landen met wie er een wettelijke basis voor uitwisseling bestaat, en wordt de aanslagtermijn bij belastingplichtigen die gebruikmaken van juridische constructies in een belastingparadijs verlengd tot tien jaar. Daarnaast krijgen de ambtenaren bij Financiën meer slagkracht: momenteel kunnen enkel hooggeplaatste ambtenaren iemand horen of een onderzoek instellen in het kader van een controle, maar daar wordt nu een mouw aan gepast. Tegelijkertijd moet ook de inning van boetes beter. Daarvoor werkt Van Overtveldt een protocol uit met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), onder meer rond de digitalisering en efficiëntere doorstroom van gegevens naar de fiscus. Domiciliefraude wordt dan weer aangepakt door internationale inlichtingen te kruisen met de gegevens in het Rijksregister, om Belgische domiciliefraudeurs met een woning in het buitenland beter op te sporen. Tot slot moet de invordering van belastingen vlotter. Financiën start daarom dit najaar met de uitrol van het 'horizontaal toezicht', een samenwerkingsmodel tussen fiscus en bedrijven. Volgend jaar worden ook de KMO's daarin opgenomen. De sancties voor wie niet meewerkt, worden bovendien verhoogd. Dat alles moet de staatskas met 150 miljoen euro spijzen in het kader van de begroting van 2019, maakt Van Overtveldt zich sterk, "ondanks inkomsten die al op recordkoers zitten". (Belga)

In totaal gaat het om een tiental maatregelen waarmee de regering de strijd tegen fiscale fraude wil opvoeren. De regering neemt vooral Belgen met verborgen kapitaal in het buitenland in het vizier. Zo wordt de gegevensuitwisseling uitgebreid van enkel EU-lidstaten naar niet-EU-landen met wie er een wettelijke basis voor uitwisseling bestaat, en wordt de aanslagtermijn bij belastingplichtigen die gebruikmaken van juridische constructies in een belastingparadijs verlengd tot tien jaar. Daarnaast krijgen de ambtenaren bij Financiën meer slagkracht: momenteel kunnen enkel hooggeplaatste ambtenaren iemand horen of een onderzoek instellen in het kader van een controle, maar daar wordt nu een mouw aan gepast. Tegelijkertijd moet ook de inning van boetes beter. Daarvoor werkt Van Overtveldt een protocol uit met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), onder meer rond de digitalisering en efficiëntere doorstroom van gegevens naar de fiscus. Domiciliefraude wordt dan weer aangepakt door internationale inlichtingen te kruisen met de gegevens in het Rijksregister, om Belgische domiciliefraudeurs met een woning in het buitenland beter op te sporen. Tot slot moet de invordering van belastingen vlotter. Financiën start daarom dit najaar met de uitrol van het 'horizontaal toezicht', een samenwerkingsmodel tussen fiscus en bedrijven. Volgend jaar worden ook de KMO's daarin opgenomen. De sancties voor wie niet meewerkt, worden bovendien verhoogd. Dat alles moet de staatskas met 150 miljoen euro spijzen in het kader van de begroting van 2019, maakt Van Overtveldt zich sterk, "ondanks inkomsten die al op recordkoers zitten". (Belga)