Op 'Mijn gezondheid' kan de burger doorklikken naar onder andere de samenvatting van zijn dossier bij de huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen. Ook gegevens over de registratie als orgaandonor en wilsverklaringen zijn hierop te consulteren. De patiënt moet daarvoor wel zijn geïnformeerde toestemming geven, anders kan geen informatie doorgegeven worden. Ook wordt de privacy van de patiënt streng bewaakt. "Men moet zich aanmelden via eID of itsme, en voor kinderen tot 16 jaar zijn het de ouders die beschikken over de toegang. Vanaf 16 jaar kan het ook aan het kind gegeven worden", legde De Block uit. Volgens de minister zullen patiënten dankzij 'Mijn gezondheid' hun gezondheidstoestand beter begrijpen, waardoor ze bewustere keuzes kunnen maken over mogelijke behandelingen. Daarnaast zal ook de uitwisseling van informatie tussen verschillende zorgverleners vlotter verlopen. "De huisarts zal kunnen zien welke onderzoeken u allemaal heeft laten doen in de ziekenhuizen, bij welke specialisten enzovoort. Zo worden dubbele onderzoeken vermeden", aldus De Block. De komende maanden wordt het aanbod op het portaal nog stelselmatig uitgebreid. Zo zullen patiënten op termijn ook hun elektronisch voorschrift voor een geneesmiddel kunnen terugvinden, of informatie over hun deelname aan screeningsprogramma's van de overheid. België is nog maar het tweede land in Europa dat zijn burgers dergelijk portaal aanbiedt. "Wij zijn na Zweden het volgende land om zo'n portaal aan onze patiënten te geven, en ik denk dat we daar een beetje fier op mogen zijn", besluit De Block. (Belga)

Op 'Mijn gezondheid' kan de burger doorklikken naar onder andere de samenvatting van zijn dossier bij de huisarts en gegevens uit de ziekenhuizen. Ook gegevens over de registratie als orgaandonor en wilsverklaringen zijn hierop te consulteren. De patiënt moet daarvoor wel zijn geïnformeerde toestemming geven, anders kan geen informatie doorgegeven worden. Ook wordt de privacy van de patiënt streng bewaakt. "Men moet zich aanmelden via eID of itsme, en voor kinderen tot 16 jaar zijn het de ouders die beschikken over de toegang. Vanaf 16 jaar kan het ook aan het kind gegeven worden", legde De Block uit. Volgens de minister zullen patiënten dankzij 'Mijn gezondheid' hun gezondheidstoestand beter begrijpen, waardoor ze bewustere keuzes kunnen maken over mogelijke behandelingen. Daarnaast zal ook de uitwisseling van informatie tussen verschillende zorgverleners vlotter verlopen. "De huisarts zal kunnen zien welke onderzoeken u allemaal heeft laten doen in de ziekenhuizen, bij welke specialisten enzovoort. Zo worden dubbele onderzoeken vermeden", aldus De Block. De komende maanden wordt het aanbod op het portaal nog stelselmatig uitgebreid. Zo zullen patiënten op termijn ook hun elektronisch voorschrift voor een geneesmiddel kunnen terugvinden, of informatie over hun deelname aan screeningsprogramma's van de overheid. België is nog maar het tweede land in Europa dat zijn burgers dergelijk portaal aanbiedt. "Wij zijn na Zweden het volgende land om zo'n portaal aan onze patiënten te geven, en ik denk dat we daar een beetje fier op mogen zijn", besluit De Block. (Belga)