Door de vaste remgelden wordt het systeem eenvoudiger: het aantal remgelden vermindert, de bedragen zijn afgerond en zullen niet verhogen bij een volgende indexering of opwaardering van de honoraria. Daarnaast zullen vanaf september ook volwassenen met een hersenverlamming die opgetreden is voor de zevende verjaardag specifieke kinetherapiezittingen van een uur terugbetaald krijgen. Tot nu toe lag de leeftijdsgrens daarvoor op 21 jaar. Daardoor worden 700 patiënten extra geholpen. (Belga)

Door de vaste remgelden wordt het systeem eenvoudiger: het aantal remgelden vermindert, de bedragen zijn afgerond en zullen niet verhogen bij een volgende indexering of opwaardering van de honoraria. Daarnaast zullen vanaf september ook volwassenen met een hersenverlamming die opgetreden is voor de zevende verjaardag specifieke kinetherapiezittingen van een uur terugbetaald krijgen. Tot nu toe lag de leeftijdsgrens daarvoor op 21 jaar. Daardoor worden 700 patiënten extra geholpen. (Belga)