Zo wordt de verhouding tussen de wettelijke reserve van de kinderen, het deel van de erfenis dat voor hen is voorbehouden, en het beschikbaar deel van de erflater aangepast. Voortaan hebben alle kinderen samen recht op de helft, over de andere helft kan je zelf beslissen. Zo kunnen grootouders bijvoorbeeld kiezen om meer na te laten aan kleinkinderen of kunnen nieuw samengestelde gezinnen meer nalaten aan hun stiefkinderen. De ouders van de persoon zijn niet langer beschermde wettelijke erfgenamen. Dat is vooral belangrijk voor mensen zonder kinderen. Zij kunnen ervoor kiezen dat een deel van hun nalatenschap niet langer naar hun ouders gaat, maar wel bijvoorbeeld naar de partner. Nog een verandering is dat goederen die tijdens het leven werden geschonken (zoals bijvoorbeeld een huis aan een kind), na het overlijden niet "in natura" meer moeten worden ingebracht. Voortaan wordt alleen de waarde ervan in rekening gebracht om de erfenis gelijk te verdelen tussen de verschillende erfgenamen. Wie al schenkingen deed en liever de oude regels volgt, kan nog een "akte van behoud" laten opstellen. De nieuwe regels zorgden de voorbije maanden al voor een toename van het aantal nieuwe en aangepaste testamenten. Er werden in de eerste jaarhelft 30.217 testamenten ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo schreef De Tijd midden augustus. Mensen konden dan al aangeven van de nieuwe regels gebruik te willen maken. De Federatie van het Notariaat (Fednot) verwacht ook de komende maanden meer testamenten af te sluiten. (Belga)

Zo wordt de verhouding tussen de wettelijke reserve van de kinderen, het deel van de erfenis dat voor hen is voorbehouden, en het beschikbaar deel van de erflater aangepast. Voortaan hebben alle kinderen samen recht op de helft, over de andere helft kan je zelf beslissen. Zo kunnen grootouders bijvoorbeeld kiezen om meer na te laten aan kleinkinderen of kunnen nieuw samengestelde gezinnen meer nalaten aan hun stiefkinderen. De ouders van de persoon zijn niet langer beschermde wettelijke erfgenamen. Dat is vooral belangrijk voor mensen zonder kinderen. Zij kunnen ervoor kiezen dat een deel van hun nalatenschap niet langer naar hun ouders gaat, maar wel bijvoorbeeld naar de partner. Nog een verandering is dat goederen die tijdens het leven werden geschonken (zoals bijvoorbeeld een huis aan een kind), na het overlijden niet "in natura" meer moeten worden ingebracht. Voortaan wordt alleen de waarde ervan in rekening gebracht om de erfenis gelijk te verdelen tussen de verschillende erfgenamen. Wie al schenkingen deed en liever de oude regels volgt, kan nog een "akte van behoud" laten opstellen. De nieuwe regels zorgden de voorbije maanden al voor een toename van het aantal nieuwe en aangepaste testamenten. Er werden in de eerste jaarhelft 30.217 testamenten ingeschreven in het Centraal Register van Testamenten, 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zo schreef De Tijd midden augustus. Mensen konden dan al aangeven van de nieuwe regels gebruik te willen maken. De Federatie van het Notariaat (Fednot) verwacht ook de komende maanden meer testamenten af te sluiten. (Belga)