Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Mantelzorgers bieden voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan partner, ouder of kind zijn, maar ook familielid, vriend of kennis. Voor minister van Sociale Zaken Maggie De Block is deze hulp "van onschatbare waarde". "Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de juiste sociale zekerheid. Door dit statuut gaan we mantelzorg veel beter kunnen opvolgen. Het zal de beleidsmakers dan ook een houvast geven bij het uitwerken van maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorgers." Een van die maatregelen gaat dus al in op 1 september, namelijk de start van het thematisch verlof voor erkende mantelzorgers. Werknemers die als mantelzorgers zijn erkend, zullen dit thematisch verlof kunnen aanvragen bij hun werkgever, en bij de RVA zullen ze de uitkering waarop ze recht hebben kunnen aanvragen. (Belga)

Mantelzorg is hulp aan een zorgbehoevende door iemand uit de directe omgeving van die persoon. Mantelzorgers bieden voor lange tijd hulp aan een chronisch zieke, een persoon met een beperking of een hulpbehoevende persoon uit je omgeving. Dat kan partner, ouder of kind zijn, maar ook familielid, vriend of kennis. Voor minister van Sociale Zaken Maggie De Block is deze hulp "van onschatbare waarde". "Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de juiste sociale zekerheid. Door dit statuut gaan we mantelzorg veel beter kunnen opvolgen. Het zal de beleidsmakers dan ook een houvast geven bij het uitwerken van maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorgers." Een van die maatregelen gaat dus al in op 1 september, namelijk de start van het thematisch verlof voor erkende mantelzorgers. Werknemers die als mantelzorgers zijn erkend, zullen dit thematisch verlof kunnen aanvragen bij hun werkgever, en bij de RVA zullen ze de uitkering waarop ze recht hebben kunnen aanvragen. (Belga)