Voor de min 12-jarigen in het deeltijds kunstonderwijs verdwijnen alle beperkende maatregelen, zoals mondmaskerplicht. De cursisten in het volwassenenonderwijs en de 12-plussers in het deeltijds kunstonderwijs moeten geen mondmasker meer dragen als ze zich niet verplaatsen in hun eigen klas. In het deeltijds kunstonderwijs zijn ook bewegingsactiviteiten zoals dans, drama en performance mogelijk. Bij zang en het gebruik van blaasinstrumenten gelden de regels van de amateurkunsten, zoals die zijn vastgelegd in protocollen. Er is ook opnieuw publiek toegelaten, volgens de protocollen voor evenementen of cultuur. Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden de regels zoals die in de rest van de samenleving van toepassing zijn. Er is dus bijvoorbeeld wel een mondmaskerplicht in de gangen of in de leraarskamer. In de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in Brussel, waar de coronacijfers slechter zijn dan in Vlaanderen, blijft wel nog een algemene mondmaskerplicht gelden en dat tot minstens eind september. Ook op andere plaatsen waar de cijfers sterk afwijken, kan de mondmaskerplicht opnieuw worden ingevoerd, kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quaraintaine geplaatst. De preventieadviseur kan ook per lokaal maatregelen opleggen zoals een CO2-meter, een beperking van de capaciteit of mondmaskerplicht. Eerder werd al beslist dat de leerlingen en leerkrachten van het basisonderwijs vanaf 1 september les kunnen volgen zonder mondmasker. Voor het secundair geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker als wordt stilgezeten. (Belga)

Voor de min 12-jarigen in het deeltijds kunstonderwijs verdwijnen alle beperkende maatregelen, zoals mondmaskerplicht. De cursisten in het volwassenenonderwijs en de 12-plussers in het deeltijds kunstonderwijs moeten geen mondmasker meer dragen als ze zich niet verplaatsen in hun eigen klas. In het deeltijds kunstonderwijs zijn ook bewegingsactiviteiten zoals dans, drama en performance mogelijk. Bij zang en het gebruik van blaasinstrumenten gelden de regels van de amateurkunsten, zoals die zijn vastgelegd in protocollen. Er is ook opnieuw publiek toegelaten, volgens de protocollen voor evenementen of cultuur. Voor alle activiteiten buiten de klasvloer gelden de regels zoals die in de rest van de samenleving van toepassing zijn. Er is dus bijvoorbeeld wel een mondmaskerplicht in de gangen of in de leraarskamer. In de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie in Brussel, waar de coronacijfers slechter zijn dan in Vlaanderen, blijft wel nog een algemene mondmaskerplicht gelden en dat tot minstens eind september. Ook op andere plaatsen waar de cijfers sterk afwijken, kan de mondmaskerplicht opnieuw worden ingevoerd, kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quaraintaine geplaatst. De preventieadviseur kan ook per lokaal maatregelen opleggen zoals een CO2-meter, een beperking van de capaciteit of mondmaskerplicht. Eerder werd al beslist dat de leerlingen en leerkrachten van het basisonderwijs vanaf 1 september les kunnen volgen zonder mondmasker. Voor het secundair geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker als wordt stilgezeten. (Belga)