"Zin in leren! Zin in leven!" maakt lerarenteams eigenaar van het leren op school, aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het leerplan vertrekt van het meesterschap van de onderwijsprofessionals. Geïntegreerd over vakken en leergebieden heen, kunnen leraren creatief vorm geven aan hun onderwijs, rekening houdend met de leerlingen in de klas en de context van de school. Het nieuwe leerplan overspant de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De bedoeling is om zo drempels tussen kleuter- en lager onderwijs, en tussen buitengewoon en gewoon onderwijs weg te werken. Het nieuwe leerplan is in lijn met de visietekst "Onderwijs voor alle leerlingen 2025". Het leerplan expliciteert wat de vrije scholen in het onderwijs, de opvoeding en vorming van hun leerlingen belangrijk vinden (o.a. mediakundige ontwikkeling, duurzaam samenleven, en gezondheid en veiligheid) en bevat nieuwe doelen die getoetst zijn aan 21ste eeuwse vaardigheden. Tegelijk is er grondig gesnoeid in de vele bestaande doelen. (Belga)

"Zin in leren! Zin in leven!" maakt lerarenteams eigenaar van het leren op school, aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het leerplan vertrekt van het meesterschap van de onderwijsprofessionals. Geïntegreerd over vakken en leergebieden heen, kunnen leraren creatief vorm geven aan hun onderwijs, rekening houdend met de leerlingen in de klas en de context van de school. Het nieuwe leerplan overspant de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 12 jaar. De bedoeling is om zo drempels tussen kleuter- en lager onderwijs, en tussen buitengewoon en gewoon onderwijs weg te werken. Het nieuwe leerplan is in lijn met de visietekst "Onderwijs voor alle leerlingen 2025". Het leerplan expliciteert wat de vrije scholen in het onderwijs, de opvoeding en vorming van hun leerlingen belangrijk vinden (o.a. mediakundige ontwikkeling, duurzaam samenleven, en gezondheid en veiligheid) en bevat nieuwe doelen die getoetst zijn aan 21ste eeuwse vaardigheden. Tegelijk is er grondig gesnoeid in de vele bestaande doelen. (Belga)