In scholen vanaf 100 leerlingen wordt de directie ook klasvrij. Dit betekent dat 327 directeurs volledig klasvrij worden. De lesopdracht van directeurs van een school met minder dan 100 leerlingen wordt met 4 uur verminderd. Dit is van toepassing op 88 directeurs. Voor het schooljaar 2018-2019 stijgen de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs ook eenmalig met 9 miljoen euro. Die worden verdeeld volgens de leerlingenaantallen op het niveau van de school. Scholen moeten ze gericht inzetten om de leraar in de klas te ondersteunen en maken daarover afspraken met het lokaal overlegcomité. (Belga)

In scholen vanaf 100 leerlingen wordt de directie ook klasvrij. Dit betekent dat 327 directeurs volledig klasvrij worden. De lesopdracht van directeurs van een school met minder dan 100 leerlingen wordt met 4 uur verminderd. Dit is van toepassing op 88 directeurs. Voor het schooljaar 2018-2019 stijgen de werkingsmiddelen voor het basisonderwijs ook eenmalig met 9 miljoen euro. Die worden verdeeld volgens de leerlingenaantallen op het niveau van de school. Scholen moeten ze gericht inzetten om de leraar in de klas te ondersteunen en maken daarover afspraken met het lokaal overlegcomité. (Belga)