Voor alle activiteiten in het secundair onderwijs buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Er geldt dus bijvoorbeeld wel een mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd. Voorts moeten leerlingen geen mondmasker dragen tijdens sportactiviteiten. Op plekken waar de coronacijfers, in negatieve zin, sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden, komen er extra maatregelen. Zo blijven in het Brussels gewest de maatregelen gehandhaafd zoals deze van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar en dat tot minstens eind september. Ook op andere plaatsen waar de cijfers sterk afwijken, kan opnieuw de mondmaskerplicht worden ingevoerd en kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quaraintaine geplaatst. Zo liet de gemeente Vilvoorde al weten dat de mondmaskerplicht in secundaire scholen behouden blijft wegens de hoge besmettingscijfers en de lage vaccinatiegraad bij de Vilvoordse jongeren. Alle leerlingen in het gewoon en buitengwoon basisonderwijs kunnen vanaf 1 september voltijds naar school. Daarbij moet wel nog rekening gehouden worden met een hele lijst voorschriften. Aandachtspunt daarbij is dat zoveel mogelijk turnlessen, lessen en lunchpauzes in de buitenlucht gebeuren. Uitstappen zijn toegelaten conform de regels die gelden in de rest van de samenleving. De lunchpauze kan worden georganiseerd in de refter, maar klasgroepen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden. Speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen tegelijk. Het onderwijspersoneel draagt een mondmasker in contact met andere volwassenen en ook ouders hebben mondmaskerplicht. (Belga)

Voor alle activiteiten in het secundair onderwijs buiten de klasvloer gelden veelal de regels zoals die in de rest van de samenleving gelden. Er geldt dus bijvoorbeeld wel een mondmaskerplicht op de speelplaats indien geen afstand kan worden gerespecteerd. Voorts moeten leerlingen geen mondmasker dragen tijdens sportactiviteiten. Op plekken waar de coronacijfers, in negatieve zin, sterk afwijken van de Vlaamse gemiddelden, komen er extra maatregelen. Zo blijven in het Brussels gewest de maatregelen gehandhaafd zoals deze van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar en dat tot minstens eind september. Ook op andere plaatsen waar de cijfers sterk afwijken, kan opnieuw de mondmaskerplicht worden ingevoerd en kunnen klasgroepen preventief worden getest of in quaraintaine geplaatst. Zo liet de gemeente Vilvoorde al weten dat de mondmaskerplicht in secundaire scholen behouden blijft wegens de hoge besmettingscijfers en de lage vaccinatiegraad bij de Vilvoordse jongeren. Alle leerlingen in het gewoon en buitengwoon basisonderwijs kunnen vanaf 1 september voltijds naar school. Daarbij moet wel nog rekening gehouden worden met een hele lijst voorschriften. Aandachtspunt daarbij is dat zoveel mogelijk turnlessen, lessen en lunchpauzes in de buitenlucht gebeuren. Uitstappen zijn toegelaten conform de regels die gelden in de rest van de samenleving. De lunchpauze kan worden georganiseerd in de refter, maar klasgroepen moeten zoveel mogelijk gescheiden worden. Speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen tegelijk. Het onderwijspersoneel draagt een mondmasker in contact met andere volwassenen en ook ouders hebben mondmaskerplicht. (Belga)