Met de invoering van een schoolstraat wil het ministerie voor Onderwijs mee werk maken van een 'modal shift'. Ouders en leerlingen zullen vanzelf hun verplaatsingsgedrag veranderen en meer met de fiets of te voet naar de school gaan. Er is dan minder verkeersdrukte in de schoolomgeving waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. (Belga)

Met de invoering van een schoolstraat wil het ministerie voor Onderwijs mee werk maken van een 'modal shift'. Ouders en leerlingen zullen vanzelf hun verplaatsingsgedrag veranderen en meer met de fiets of te voet naar de school gaan. Er is dan minder verkeersdrukte in de schoolomgeving waardoor het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers. (Belga)