Het gaat om een nieuwe stap in de uitvoering van een Vlaams decreet uit 2012 over "de beveiliging van woningen door optische rookmelders". Dat decreet bepaalde al dat er rookmelders aanwezig moeten zijn in alle huurwoningen waarvoor vanaf 2013 een nieuw huurcontract werd afgesloten. Dat wordt nu uitgebreid naar woningen van voor 1945 die verhuurd worden als hoofdverblijfplaats en waarvan het huurcontract voor 2013 werd afgesloten. In sociale huurwoningen geldt de verplichting vanaf 1 januari voor woningen gebouwd tot 1979. Voldoende rookmelders betekent dat "de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met minstens één rookmelder", zo staat op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen. "De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders." Een woning zonder de nodige rookmelders wordt als "niet-conform" beschouwd. Ze wordt niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, maar het verhuren ervan is wel strafbaar. Vanaf 2019 zullen rookmelders ook verplicht zijn in huurwoningen gebouwd na 1945 met een lopend huurcontract. (Belga)

Het gaat om een nieuwe stap in de uitvoering van een Vlaams decreet uit 2012 over "de beveiliging van woningen door optische rookmelders". Dat decreet bepaalde al dat er rookmelders aanwezig moeten zijn in alle huurwoningen waarvoor vanaf 2013 een nieuw huurcontract werd afgesloten. Dat wordt nu uitgebreid naar woningen van voor 1945 die verhuurd worden als hoofdverblijfplaats en waarvan het huurcontract voor 2013 werd afgesloten. In sociale huurwoningen geldt de verplichting vanaf 1 januari voor woningen gebouwd tot 1979. Voldoende rookmelders betekent dat "de zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) of kamerwoning op elke bouwlaag uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder. In kamerwoningen moet bovendien elke kamer uitgerust zijn met minstens één rookmelder", zo staat op de website van het agentschap Wonen-Vlaanderen. "De verhuurder is verantwoordelijk voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders." Een woning zonder de nodige rookmelders wordt als "niet-conform" beschouwd. Ze wordt niet ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, maar het verhuren ervan is wel strafbaar. Vanaf 2019 zullen rookmelders ook verplicht zijn in huurwoningen gebouwd na 1945 met een lopend huurcontract. (Belga)