De aanpassing aan het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) is lang voorbereid en bediscussieerd. De aanpassingen gaan voor het overgrote deel in op 1 oktober. Er zijn ook maatregelen die op een ander moment ingaan, zoals de hervorming van de fietsvergoeding. Die hervorming moet een einde maken aan de onduidelijke cumulatieregels. Vanaf 1 januari 2020 hanteert de overheid volgende regel: wie minder dan 80 procent van de tijd naar het werk fietst, blijft recht hebben op een abonnement voor het openbaar vervoer. De trouwe fietser, die minstens 80 procent van de tijd naar het werk fietst, kan de fietsvergoeding niet cumuleren met een abonnement openbaar vervoer. Naar het voorbeeld van het Vlaams Parlement gaat de overheid dus ook de buitenlandse dienstreizen verduurzamen. Personeelsleden van de Vlaamse overheid zullen niet meer mogen vliegen voor bestemmingen die minder dan 500 kilometer ver of minder dan zes uur reizen over het land verwijderd zijn. "Tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht", luidt het. (Belga)

De aanpassing aan het Vlaams Personeelsstatuut (VPS) is lang voorbereid en bediscussieerd. De aanpassingen gaan voor het overgrote deel in op 1 oktober. Er zijn ook maatregelen die op een ander moment ingaan, zoals de hervorming van de fietsvergoeding. Die hervorming moet een einde maken aan de onduidelijke cumulatieregels. Vanaf 1 januari 2020 hanteert de overheid volgende regel: wie minder dan 80 procent van de tijd naar het werk fietst, blijft recht hebben op een abonnement voor het openbaar vervoer. De trouwe fietser, die minstens 80 procent van de tijd naar het werk fietst, kan de fietsvergoeding niet cumuleren met een abonnement openbaar vervoer. Naar het voorbeeld van het Vlaams Parlement gaat de overheid dus ook de buitenlandse dienstreizen verduurzamen. Personeelsleden van de Vlaamse overheid zullen niet meer mogen vliegen voor bestemmingen die minder dan 500 kilometer ver of minder dan zes uur reizen over het land verwijderd zijn. "Tenzij wordt aangetoond dat de verplaatsing met een ander vervoermiddel een onevenredig verlies van tijd of middelen meebrengt, of om andere zwaarwichtige redenen niet opportuun of praktisch uitvoerbaar wordt geacht", luidt het. (Belga)