Nieuw op 1 oktober – Oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten wordt aangepakt

(Belga) Werkgevers moeten vanaf 1 oktober het gebruik van opeenvolgende dagcontracten cijfermatig onderbouwen. Daarnaast komt er ook een informatieverplichting over het aantal dagcontracten in een onderneming. De sociale partners kwamen dit eind juli overeen in de Nationale Arbeidsraad.

De sociale partners legden vast dat de ondernemingsraad, of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging, elk semester geïnformeerd moet worden over het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid. De werkgever moet onder andere informatie vrijgeven over het aantal opeenvolgende dagcontracten in die periode en over het aantal uitzendkrachten dat met een opeenvolgend dagcontract werd tewerkgesteld. Hieraan wordt ook een jaarlijkse bespreking gekoppeld. Daarnaast beperkt het akkoord het aantal dagcontracten dat gebruikt mag worden. Zo moet de nood aan flexibiliteit om dagcontracten te gebruiken statistisch onderbouwd worden, wat voorts aangevuld kan worden met elementen die aantonen dat de werkgever alternatieven heeft onderzocht. De sanctie voor werkgevers die zich hier niet aan houden blijft dezelfde, namelijk het betalen van twee weken loon aan de gedupeerde. Ten slotte wordt in de cao een engagement opgenomen om het aantal opeenvolgende dagcontracten met 20 procent te verminderen over twee jaar, in de verhouding ten opzichte van het totale aantal uitzendarbeidscontracten. (Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content