De heffing is van toepassing op het brutobedrag dat mensen via deze platformen verdienen. Het gunstregime geldt in 2017 tot een bedrag van 5.100 euro, maar in de praktijk zullen de werkelijke inkomsten dus lager liggen. De erkende platformen zullen 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden van dat brutobedrag en storten die belasting zelf door aan de fiscus. Toch zullen de inkomsten ook nog altijd via de jaarlijkse belastingaangifte doorgegeven moeten worden. De redenering daar is dat het mogelijk is dat via verschillende platformen bijgeklust wordt. Op de site van de FOD Financiën komt een lijst met erkende platformen, maar bij gebrek aan erkende platformen is die lijst er nog niet. De federale regering hoopte zo 20 miljoen euro op te halen. (Belga)

De heffing is van toepassing op het brutobedrag dat mensen via deze platformen verdienen. Het gunstregime geldt in 2017 tot een bedrag van 5.100 euro, maar in de praktijk zullen de werkelijke inkomsten dus lager liggen. De erkende platformen zullen 10 procent bedrijfsvoorheffing inhouden van dat brutobedrag en storten die belasting zelf door aan de fiscus. Toch zullen de inkomsten ook nog altijd via de jaarlijkse belastingaangifte doorgegeven moeten worden. De redenering daar is dat het mogelijk is dat via verschillende platformen bijgeklust wordt. Op de site van de FOD Financiën komt een lijst met erkende platformen, maar bij gebrek aan erkende platformen is die lijst er nog niet. De federale regering hoopte zo 20 miljoen euro op te halen. (Belga)