Het Europees OM zal belast zijn met strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen van strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting, zoals fraude, corruptie of grensoverschrijdende btw-fraude boven de 10 miljoen euro. Aan het EOM nemen 22 EU-lidstaten deel, waaronder ook België. Het is een volledig onafhankelijk orgaan - met hoofdzetel in Luxemburg - dat samenwerking nastreeft met OLAF, Europol, Eurojust en de autoriteiten van de lidstaten die niet deelnemen. Europees hoofdaanklager Laura Codruta Kövesi staat aan het hoofd van het EOM. De Roemeense bekleedt een mandaat van 7 jaar, dat niet kan worden vernieuwd. Ze wordt bijgestaan door één Europees aanklager per deelnemend land. Voor België is dat Yves Van Den Berge. (Belga)

Het Europees OM zal belast zijn met strafrechtelijke onderzoeken en vervolgingen van strafbare feiten die ten koste gaan van de EU-begroting, zoals fraude, corruptie of grensoverschrijdende btw-fraude boven de 10 miljoen euro. Aan het EOM nemen 22 EU-lidstaten deel, waaronder ook België. Het is een volledig onafhankelijk orgaan - met hoofdzetel in Luxemburg - dat samenwerking nastreeft met OLAF, Europol, Eurojust en de autoriteiten van de lidstaten die niet deelnemen. Europees hoofdaanklager Laura Codruta Kövesi staat aan het hoofd van het EOM. De Roemeense bekleedt een mandaat van 7 jaar, dat niet kan worden vernieuwd. Ze wordt bijgestaan door één Europees aanklager per deelnemend land. Voor België is dat Yves Van Den Berge. (Belga)