Brussel had nog geen regels over welke reptielen als huisdier gehouden mogen worden, terwijl veel van de dieren niet geschikt zijn voor het leven in gevangenschap. Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt liet dan ook een lijst opstellen, waarop 422 soorten zijn opgenomen. Voortaan moeten Brusselaars die een soort wensen te houden die niet tussen de 422 exemplaren voorkomt, een erkenningsaanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel. Brusselaars die reptielen houden die niet op de lijst staan, kunnen ze houden op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze het dier reeds bezaten voor de positieve lijst met reptielen van kracht werd. (Belga)

Brussel had nog geen regels over welke reptielen als huisdier gehouden mogen worden, terwijl veel van de dieren niet geschikt zijn voor het leven in gevangenschap. Minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt liet dan ook een lijst opstellen, waarop 422 soorten zijn opgenomen. Voortaan moeten Brusselaars die een soort wensen te houden die niet tussen de 422 exemplaren voorkomt, een erkenningsaanvraag indienen bij Leefmilieu Brussel. Brusselaars die reptielen houden die niet op de lijst staan, kunnen ze houden op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze het dier reeds bezaten voor de positieve lijst met reptielen van kracht werd. (Belga)