Bij de laatste staatshervorming werden allerlei bevoegdheden rond zorg en gezondheid overgedragen naar de deelstaten. De Vlaamse regering beslist om die bevoegdheden onder te brengen in het systeem van de Vlaamse Sociale Bescherming. De VSB is een soort Vlaamse laag bovenop de federale sociale zekerheid. Het systeem wordt gefinancierd via de jaarlijkse zorgpremie en voorziet onder meer in maandelijkse zorgbudgetten bijvoorbeeld voor zwaar zorgbehoevenden, of voor ouderen met een zorgnood. Omdat het niet mogelijk was om meteen in 2019 alles in het VSB-systeem onder te brengen, werd gekozen voor een gefaseerde aanpak. Zo werden eerst de zorgbudgetten, de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen erin ondergebracht. Op 1 januari 2022 komen daar dus de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg bij. "Voor de mensen verandert er op het eerste gezicht weinig", liet minister Beke bij de aankondiging weten. "In plaats van het ziekenfonds zal de zorgkas hun dossiers behandelen. Door stelselmatig sectoren toe te voegen aan de Vlaamse Sociale Bescherming werken we verder aan een meer eengemaakte, transparante en dus ook meer rechtvaardige financiering met minder administratieve lasten". (Belga)

Bij de laatste staatshervorming werden allerlei bevoegdheden rond zorg en gezondheid overgedragen naar de deelstaten. De Vlaamse regering beslist om die bevoegdheden onder te brengen in het systeem van de Vlaamse Sociale Bescherming. De VSB is een soort Vlaamse laag bovenop de federale sociale zekerheid. Het systeem wordt gefinancierd via de jaarlijkse zorgpremie en voorziet onder meer in maandelijkse zorgbudgetten bijvoorbeeld voor zwaar zorgbehoevenden, of voor ouderen met een zorgnood. Omdat het niet mogelijk was om meteen in 2019 alles in het VSB-systeem onder te brengen, werd gekozen voor een gefaseerde aanpak. Zo werden eerst de zorgbudgetten, de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen erin ondergebracht. Op 1 januari 2022 komen daar dus de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg bij. "Voor de mensen verandert er op het eerste gezicht weinig", liet minister Beke bij de aankondiging weten. "In plaats van het ziekenfonds zal de zorgkas hun dossiers behandelen. Door stelselmatig sectoren toe te voegen aan de Vlaamse Sociale Bescherming werken we verder aan een meer eengemaakte, transparante en dus ook meer rechtvaardige financiering met minder administratieve lasten". (Belga)