De VFG werd opgericht onder de naam "Vlaamse Federatie voor Gehandicaptenzorg". Maar toen in 2005 besloten werd om de term "gehandicapten" niet meer te gebruiken werd de naam geschrapt. Het letterwoord VFG bleef wel behouden, en sindsdien spreken we over "Vereniging voor personen met een handicap". Nu dekt ook VFG echter de lading niet meer, want de vereniging ziet zichzelf meer als een organisatie die "met" mensen met een handicap werkt dan louter en alleen "voor" hen. Daarom wordt vanaf 1 januari gekozen voor de naam "Dito", als symbool voor gelijkwaardigheid. De vereniging zet in op drie pijlers: het versterken van mensen met een handicap en hun netwerk, de samenleving veranderen en het verbinden van mensen met en zonder handicap. (Belga)

De VFG werd opgericht onder de naam "Vlaamse Federatie voor Gehandicaptenzorg". Maar toen in 2005 besloten werd om de term "gehandicapten" niet meer te gebruiken werd de naam geschrapt. Het letterwoord VFG bleef wel behouden, en sindsdien spreken we over "Vereniging voor personen met een handicap". Nu dekt ook VFG echter de lading niet meer, want de vereniging ziet zichzelf meer als een organisatie die "met" mensen met een handicap werkt dan louter en alleen "voor" hen. Daarom wordt vanaf 1 januari gekozen voor de naam "Dito", als symbool voor gelijkwaardigheid. De vereniging zet in op drie pijlers: het versterken van mensen met een handicap en hun netwerk, de samenleving veranderen en het verbinden van mensen met en zonder handicap. (Belga)