Het principe is dat er geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst mogen worden. Dat geldt bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties aan bestaande gebouwen. Ook in straten waar geen aardgasnet ligt, mag er in die gevallen geen stookolieketel geplaatst worden. Een warmtepomp of pelletketel kan in zo'n geval een alternatief zijn. Hetzelfde principe - geen stookolie - geldt ook voor wie een bestaande verwarmingsketel wil vervangen. Alleen als er geen aardgas ligt in de straat, mag er nog een stookolieketel in de plaats komen van de oude verwarmingsketel. En kleine herstellingen aan bestaande stookolieketels blijven mogelijk. Er is in een tolerantieperiode voorzien voor wie een stookolieketel bestelde voor 19 november 2021 en als die voor 31 maart 2022 geplaatst is. Wie zich daarbuiten niet aan de regels houdt, riskeert een boete van minimaal 5.000 euro. De Vlaamse overheid wijst erop dat stookolie een van de meest vervuilende fossiele energiebronnen is. Ongeveer 40 procent van de broeikasgasemissies door woningverwarming is afkomstig van het gebruik van stookolie, terwijl er maar 16 procent van de woningen mee verwarmd wordt. Daarom moet stookolie afgebouwd worden ten voordele van minder vervuilende brandstoffen. Brafco, de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars, vecht het decreet over de stookolieketels aan bij het Grondwettelijk Hof. Maar dat werkt niet opschortend, zo bevestigt de federatie. (Belga)

Het principe is dat er geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst mogen worden. Dat geldt bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties aan bestaande gebouwen. Ook in straten waar geen aardgasnet ligt, mag er in die gevallen geen stookolieketel geplaatst worden. Een warmtepomp of pelletketel kan in zo'n geval een alternatief zijn. Hetzelfde principe - geen stookolie - geldt ook voor wie een bestaande verwarmingsketel wil vervangen. Alleen als er geen aardgas ligt in de straat, mag er nog een stookolieketel in de plaats komen van de oude verwarmingsketel. En kleine herstellingen aan bestaande stookolieketels blijven mogelijk. Er is in een tolerantieperiode voorzien voor wie een stookolieketel bestelde voor 19 november 2021 en als die voor 31 maart 2022 geplaatst is. Wie zich daarbuiten niet aan de regels houdt, riskeert een boete van minimaal 5.000 euro. De Vlaamse overheid wijst erop dat stookolie een van de meest vervuilende fossiele energiebronnen is. Ongeveer 40 procent van de broeikasgasemissies door woningverwarming is afkomstig van het gebruik van stookolie, terwijl er maar 16 procent van de woningen mee verwarmd wordt. Daarom moet stookolie afgebouwd worden ten voordele van minder vervuilende brandstoffen. Brafco, de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars, vecht het decreet over de stookolieketels aan bij het Grondwettelijk Hof. Maar dat werkt niet opschortend, zo bevestigt de federatie. (Belga)