Personen met een handicap die gaan samenwonen met een partner ondervinden daar een financieel nadeel van omdat hun integratietegemoetkoming wordt verminderd in functie van het inkomen van die partner. Soms valt de tegemoetkoming zelfs volledig weg. Dat is al zo sinds 1987, al werd de vrijstelling in 2018 wel nog verhoogd. Die "prijs van de liefde" valt vanaf 1 januari weg, kondigde minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux aan tijdens de bespreking van haar beleidsverklaring in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Die maatregel zal naar schatting 31 miljoen euro kosten. (Belga)

Personen met een handicap die gaan samenwonen met een partner ondervinden daar een financieel nadeel van omdat hun integratietegemoetkoming wordt verminderd in functie van het inkomen van die partner. Soms valt de tegemoetkoming zelfs volledig weg. Dat is al zo sinds 1987, al werd de vrijstelling in 2018 wel nog verhoogd. Die "prijs van de liefde" valt vanaf 1 januari weg, kondigde minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux aan tijdens de bespreking van haar beleidsverklaring in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Die maatregel zal naar schatting 31 miljoen euro kosten. (Belga)